DL: O izzivih vinogradništva - Najprej zaustaviti krčenje vinogradov

30.5.2022 | 14:15

Okroglo mizo sta vodila mag. Dušan Štepec in dr. Barbara Pavlakovič. (Foto: R. N.)

Okroglo mizo sta vodila mag. Dušan Štepec in dr. Barbara Pavlakovič. (Foto: R. N.)

Jurak: Trenutno stanje ni najboljše – Cviček ne dosega prave cene – Okrogla miza kot uvod v pripravo znanstvene monografije o vinogradništvu na Dolenjskem – Na Liscu razmišljajo o razglednem stolpu

»Trenutno stanje ni najboljše. Najprej je treba zaustaviti trend opuščanja in zaraščanja vinogradniških površin. Mladi namreč nimajo časa, da bi skrbeli za trte, starejši vinogradniki pa čedalje težje obdelujejo svoje vinograde, ki so običajno na strmih pobočjih,« je pred okroglo mizo o izzivih razvoja vinogradniških območij na Dolenjskem, ki so jo prejšnji teden pripravili na Liscu, dejal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak.

Izpostavil je tudi trženje dolenjskih vin. »Predvsem cviček ne dosega prave cene. Preveč smo razdrobljeni, nismo povezani, bolj bi morali držati skupaj. Vinarji na Štajerskem so to naredili, tam njihovega vina ne dobiš izpod 2,50 evra, pri nas je cena cvička precej nižja, kajti pogosto se najde nekdo, ki ga trgovcu proda po še nižji ceni od predhodnika. S tem vinogradniki drug drugemu kopljejo jamo,« meni Jurak.

Vinogradniška društva velik poudarek dajejo izobraževanju svojih članov, zato po besedah Juraka danes ni več slabih vin, treba pa je najti tržne niše, kako si na trgu zagotoviti svoj prostor. »Nekateri so se podali v zidniški turizem, veliko jih razmišlja o postavitvi vinotočev, a kaj, ko je treba pridobiti toliko papirjev. Nekdo, ki bi rad turistu prodal vino iz soda, ne potrebuje takšnih dovoljenj kot lokal ob Ljubljanici. Tukaj bi šla lahko država bolj na roko vinogradnikom,« poudarja Jurak.

O izzivih razvoja vinogradništva in turizma na Dolenjskem so se pogovarjali na okrogli mizi, ki jo je Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič pripravilo skupaj s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, z novomeško območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Občino Trebnje. Razpravljavci so med drugim izpostavili, da je treba vinogradniška območja na Dolenjskem načrtneje urejati, kajti stalnih prebivalcev je vse več, kar pomeni tudi večje potrebe po komunalni opremljenosti. Treba je najti ukrepe za zaustavitev oz. upočasnitev zaraščanja vinogradniških goric, poleg konvencionalnega vinogradništva naj se spodbujata ekološko in sonaravno vinogradništvo ter zasajanje odpornejših trtnih sort, razvoj vinskega turizma pa je treba prilagajati specifiki vsake vinske gorice posebej in skladno s predhodno opravljeno oceno njene zmogljivosti, so bili glavni poudarki okrogle mize, ki sta jo povezovala vodja območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije mag. Dušan Štepec in dr. Barbara Pavlakovič s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

»Organizatorji okrogle mize smo z gosti in domačimi vinogradniki želeli preveriti nekatera ključna vprašanja, ki se tičejo razvoja vinogradniških območij na Dolenjskem danes in v bližnji prihodnosti, da bi jih posebej obdelali v načrtovani znanstveni monografiji z naslovom Izzivi razvoja vinogradništva in turizma na vinogradniških goricah na začetku 21. stoletja – primer vinogradniške gorice Lisec v Suhi krajini«,« pravi Štepec.

Monografija bo predvidoma izšla konec leta, njen namen pa je analizirati stanje in napredek, ki ga je območje Lisca doseglo v preteklem času. Hkrati želijo poiskati odgovore na trenutne izzive, s katerimi se srečujejo stalni in občasni prebivalci Lisca ter lokalna skupnost pri razvoju tega območja. »Naša vinogradniška gorica lahko veliko ponudi turistom. Razmišljamo o tem, da bi bila organizirana vodenja za manjše skupine, ki bi jim na primer pokazali stare zidanice, postregli z vinom in s hrano iz teh krajev, želja je tudi, da bi na vrhu Lisca postavili razgledni stolp,« pravi predsednica Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič Anica Maraž, ki se že veselili izida omenjene knjige.

Članek je bil objavljen v 16. številki Dolenjskega lista 21. aprila 2022

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava