DL: Ali je na skupne oglasne prostore v blokovskih naseljih dovoljeno lepiti volilne plakate?

16.5.2022 | 13:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Bralca iz enega od blokovskih naselij v Novem mestu, kjer imajo postavljeno oglasno tablo za plakate in obvestila, zanima, ali je na take skupne oglasne prostore dovoljeno lepiti volilne plakate. Pred parlamentarnimi volitvami so se namreč na oglasnem panoju pojavili plakati nekaterih strank oz. kandidatov. Kolikor ve, lahko stranke plakate postavljajo le na plačljive plakatne prostore in na panoje, ki jih posebej za volilno kampanjo namenijo občine.

Na Mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da je skladno z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo dovoljeno na plakatnih prostorih, ki jih določi lokalna skupnost. »Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oz. o referendumskem vprašanju. Pri nas je to urejeno na postavljenih plakatnih mestih pred objektom na Seidlovi cesti 1. Drugih plakatnih mest Mestna občina Novo mesto ne oddaja,« pravijo in dodajajo, da je plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 8. člena tega zakona dovoljeno s soglasjem lastnika oz. upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. »Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja, lastnik oz. upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oz. upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja,« še pravijo in dodajajo, da je za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, katerih kršitve so z zakonom določene kot prekrški, pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti.

Članek je bil objavljen v 15. številki Dolenjskega lista 14. aprila 2022 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava