DL: Zdravstveni dom in lekarna - Prizidek bo rešil prostorsko stisko

28.1.2022 | 11:45

Direktor ZD Brežice Dražen Levojević je svetnike na seji prepričal, da ZD potrebuje prizidek. (foto: J. K.)

Direktor ZD Brežice Dražen Levojević je svetnike na seji prepričal, da ZD potrebuje prizidek. (foto: J. K.)

Tako v zdravstvenem domu kot v lekarni, ki sta v istem objektu, se spoprijemajo s prostorsko stisko – Občina Brežice se je odločila za gradnjo prizidka – Naložba je vredna 6,5 milijona evrov, gradnja naj bi se začela 2022

Brežiška občina bo z gradnjo prizidka skušala omiliti prostorsko stisko v Zdravstvenem domu Brežice in Lekarni Brežice, ki domujeta v isti zgradbi. Prostori lekarne ne zadoščajo več normativom, v zdravstvenem domu pa se povečuje število programov, prihajajo novi zdravniki, ki potrebujejo svoje ambulante. Naložba je ocenjena na 6,5 milijona evrov, dva milijona bo prispevala lekarna, preostalo občina, ki pa računa tudi na prispevek iz evropskega svežnja za okrevanje in odpornost.

Zdravstveni dom (ZD) Brežice in Lekarna Brežice desetletja delujeta pod isto streho, kjer pa že obema javnima zavodoma primanjkuje prostora. Lekarna Brežice ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih normativov za izvajanje lekarniške dejavnosti. Zdravstveni dom pa svojo dejavnost izvaja še v sedmih dislociranih enotah za zobozdravstvo, Center za krepitev zdravja ima prostore na brežiškem stadionu, del koncesionarjev opravlja svojo dejavnost v zdravstvenem domu, preostali pa jo izvajajo v objektih, ki so v zasebni lasti.

Zaradi prostorske stiske je oteženo izvajanje obstoječih dejavnosti in onemogočeno prijavljanje na nove programe zdravstvene dejavnosti. Z gradnjo prizidka bi rešili problematiko na treh področjih, pravi direktor ZD Brežice Dražen Levojević: »Več prostora potrebujemo za otroške in šolske dispanzerje, gre za štiri dispanzerje in dodaten program družinske obravnave debelosti pri otrocih. Več prostora je potrebnega za laboratorijsko dejavnost, saj nova oprema v laboratoriju zahteva več prostora, število preiskav se povečuje, pa tudi za medicino dela, prometa in športa bosta potem dva dispanzerja. Pričakujemo tudi nove zdravnike družinske medicine, dva zaključujeta študij, dva sta specializanta, imamo pa tudi štiri štipendiste, ki bodo potrebovali svoje prostore za delo.« Po Levojevićevih podatkih je v brežiški občini še okrog 800 ljudi neopredeljenih, torej nimajo izbranega zdravnika, in ti novi zdravniki bi jih lahko pritegnili.

PRIZIDEK V 2024

Občina Brežice je že leta 2019 začela pripravljati projektno in investicijsko dokumentacijo za prizidek, s katerim bi zagotovili dovolj primernih prostorov za lekarniško in zdravstveno dejavnost. Novi prostori bi zagotavljali ustreznejšo oskrbo prebivalcev, izboljšala bi se dostopnost občanov do lekarne in do zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Kot je pojasnila Suzana Ogorevc, vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, bo prizidek zgrajen v treh etažah, razdeljen bo na dva dela, in sicer na lekarniško in zdravstveno dejavnost, ki bosta tudi fizično med seboj ločena. Lekarna bo v delu prve etaže, kjer bo med drugim robotizirano skladišče, ter v delu druge etaže, kjer so predvideni administrativni prostori. ZD Brežice bo zavzemal del pritličja, kjer bodo servisno-tehnični prostori in glavni vhod, preostanek prve etaže, v kateri sta šolski in predšolski dispanzer, ter celotno drugo etažo, kjer se nahajata laboratorij ter medicina dela, prometa in športa.

V sklopu gradnje prizidka bodo preuredili tudi podest (atrij med obstoječim in novim objektom) ter del kleti, da bi bila omogočena predvidena prizidava, uredili bodo okolico objekta z vsemi potrebnimi dostopi, nadstrešnico ob objektu, treba pa bo prestaviti tudi obstoječo stolpno transformatorsko postajo. Svetnika Alenka Černelič Krošelj (lista Ljudje za ljudi), sicer predsednica odbora za družbene dejavnosti, in Matija Kolarič (SD) sta ob tem opozorila, da je ob gradnji prizidka nujna tudi boljša prometna ureditev pri ZD.

Če bo šlo vse po načrtu in brez zapletov pri javnih naročilih, bo do januarja prihodnjega leta izbran izvajalec, dela naj bi se začela aprila 2022 in se končala predvidoma do junija 2024. Naložba je ocenjena na 6,5 milijona evrov, dva milijona evrov bo prispevala lekarna, preostalo brežiška občina. Sicer pa bo financiranje potekalo po delih v več letih, nekaj več kot 300.000 evrov naj bi prispeval EKO sklad. Župan Ivan Molan pa je še dejal, da pričakujejo tudi razpise za sofinanciranje z evropskim denarjem iz sklada za okrevanje in odpornost.

Članek je bil objavljen v 50. številki Dolenjskega lista 16. decembra 2021

Jelica Koršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava