Male čistilne naprave in hišna črpališča - lahko pridobite občinsko pomoč

13.1.2022 | 09:45

Simbolna slika (foto: arhiv)

Simbolna slika (foto: arhiv)

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč (MČN - za komunalne odpadne vode do 50 PE - populacijskih enot) v Občini Dolenjske Toplice za leto 2022.

Višina sredstev:
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022, pod proračunsko postavko 15069/411999, v višini 6.000,00 EUR.

Rok in način prijave:
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Občina Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4
8350 Dolenjske Toplice

Rok za oddajo vlog je do vključno 1.12.2022

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Informacije:
Mateja Rožič, tel. 07/38 45 185, mateja.rozic@dolenjske-toplice.si

Razpisna dokumentacija :


Kliknite tukaj za ogled celotne objave.

Lep pozdrav

Občina Dolenjske Toplice

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava