Ljudje ob Kolpi: Vinko Engelman

5.1.2022 | 10:45

Ljudje ob Kolpi: Vinko Engelman
Ljudje ob Kolpi: Vinko Engelman

Vinko Engelman, učitelj
Rojen 3. januarja 1881 v Starem trgu ob Kolpi, umrl 10. februarja 1918 v Trstu

Po otroštvu v Starem trgu, kjer je bil njegov oče nadučitelj, je nadaljeval šolanje v Ljubljani in ga zaključil z maturo na učiteljišču 1902. leta. Prvo učiteljsko službo je dobil v Velikih Laščah, nato je učil v vasici Trnje pri Pivki, 1905. leta pa se zaposli na šoli Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu, kjer je vzgojitelj in učitelj; tam pa je učiteljica tudi bodoča soproga Mira.

Ob tem, da je bil zelo dober pedagog, se je posvečal delu v različnih slovenskih organizacijah. Med drugim je bil tudi predsednik šentjakobske čitalnice, starosta Sokolov in tajnik osrednjega odbora Narodne delavske organizacije. Deloval je v političnem društvu Edinost in bil tudi dopisnik njegovega glasila. Najaktivnejši pa je bil v zadrugah: trgovski, obrtni, čevljarski ter gostilniških zadrugi. Bil je zelo narodno zaveden in veliko energije je vlagal v razvoj slovenskega šolstva in sodeloval pri ustanavljanju podružnic šol Ciril-Metodovega društva.

Zaradi nenehne vpetosti v delo je oslabel, zbolel in tudi mlad umrl.

Po njegovi smrti in razpadu Avstro-Ogrske monarhije se je vdova Mira Engelman (tudi sama zelo aktivna) 1920. leta preselila z otroci v Ljubljano, kjer je učila v šoli v Šiški, pozneje pa bila ravnateljica na Mladiki. Znana je bila po svojem organiziranju ženskih društev in organizaciji pomoči za begunce iz Primorske, ki je pripadla Italiji.

Za svojo vsestransko aktivnost je bila nagrajena z Redom sv. Save.

Boris Grabrijan

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava