DL: Zaradi PCT odpoved pogodbe o zaposlitvi - A življenje zmaguje in gre naprej

5.12.2021 | 19:20

Ivan Sušin je vesel, da živi na podeželju v zdravem okolju, v kakršnem  se človek po njegovem lažje izogne obolenjem, kot je tudi covid.

Ivan Sušin je vesel, da živi na podeželju v zdravem okolju, v kakršnem se človek po njegovem lažje izogne obolenjem, kot je tudi covid.

Ivan Sušin iz Pavlove vasi, univ. dipl. inženir elektrotehnike, je dobil v Nuklearni elektrarni Krško, v kateri je zaposlen od leta 2008 in je vodilni inštruktor vzdrževanja, odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kot navaja delodajalčev dopis, datiran na 8. oktober 2021, gre za odpoved iz krivdnih razlogov. »Krivdni razlog« se nanaša na (ne)izpolnjevanje pogojev PCT.

V obrazložitvi NEK navaja, da je za vstop v podjetje potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, Sušin pa kljub večkratnim pozivom delodajalca ni izkazal, da izpolnjuje pogoj PCT, in tudi ni podpisal izjave o izpolnjevanju pogoja PCT. Sušin je s takim ravnanjem, tako v obrazložitvi navaja NEK, kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter tudi določila Kodeksa varnostne in poslovne etike.

»15. septembra 2021, ko je bil delavec še prisoten na delovnem mestu, je svojega nadrejenega Matjaža Žvara obvestil, da ne namerava izpolniti pogoja PCT in podpisati izjave o izpolnjevanju PCT-pogoja, kar mu je tudi v nadaljnji elektronski komunikaciji še večkrat ponovil in tudi navedel, da si ne bo premislil. Kljub vročenemu pisnemu opozorilu pred redno odpovejo pogodbe o zaposlitvi delavec kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja ni prenehal,« navaja obrazložitev NEK, ki sta jo podpisala predsednik uprave Stanislav Rožman in član uprave Saša Medakovič. Tam med drugim tudi piše, da se Sušin za vstop in delo v NEK ni izkazal z izpolnjevanjem enega izmed treh pogojev: prebolevnost, cepljenje ali testiranje.

»V moji pogodbi o zaposlitvi v NEK ni določila o maski, testiranju, samotestiranju ali o cepljenju.«

Ivan Sušin je v svojem odgovoru in zagovoru na pisno seznanitev s kršitvami delovnih obveznosti in vabilo na zagovor v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – svoj dopis je naslovil na predsednika uprave Stanislava Rožmana – podrobneje navedel, zakaj ne more izpolnjevati pogoja PCT.

Ivan Sušin privoljuje v samotestiranje s pljunkom na paličico, ker to ni poseg v človeško telo.

Ivan Sušin privoljuje v samotestiranje s pljunkom na paličico, ker to ni poseg v človeško telo.

P – Prebolevnost

Do zdaj še ni zbolel za korono, zato tega pogoja ne more izpolniti, kot pravi. »Ne domišljam si, da ne morem jutri zboleti. Ampak mislim, da so razlogi za to, da nisem nikoli zbolel za korono, naslednji: prvi ukrep proti bolezni je gotovo duševno zdravje, se pravi, da človek išče radost, veselje, srečo.

Drugi ukrep je dovolj fizičnega gibanja, zdrava prehrana, dovolj zraka – svežega zraka brez maske. Kjer sem le mogel, sem se v tem letu in pol izogibal maske tudi za ceno pritiskov name, ker sem ugotovil, da maska škoduje mojemu zdravju, dihanju, počutju.

In še ena stvar je zelo pomembna. Človeka ne sme biti strah v življenju. Zgodi se nam lahko tisoč stvari, ampak ne smemo se jih bati. Ker če se bojimo, da bomo zboleli za korono, smo že napol bolni. Človek mora biti v življenju pripravljen na najslabše in upati na najboljše, tudi delati na tem, da bi se zgodilo najboljše,« pravi.

Ohraniti zdravje pomagajo človeku po njegovem prepričanju tudi vera in upanje v življenje, pozitivna čustva (kot so: ljubezen, veselje, radost, zadovoljstvo …), duševni mir, pozitivne aktivnosti v življenju, zdravi konjički, vizija nadaljevanja življenja. Za ohranitev zdravja so pomembni med drugim tudi veliko gibanja na svežem in čistem zraku, športno udejstvovanje, zdrava hrana in pijača, primerna količina spanca in počitka.

C – Cepljenje

Cepljenje je, kot je v svojem odgovoru NEK zapisal Sušin, poseg v človekovo telo in kršitev osnovne človekove pravice nedotakljivosti človeškega telesa. »Zato je vsako prisiljevanje ali pogojevanje s cepljenjem nesprejemljivo in protičloveško, predstavlja psihično nasilje storilca nad delavcem, kar je kaznivo dejanje. Poleg tega praksa kaže, da cepljenje ne zaščiti človeka pred okužbo; zbolevajo tudi tisti, ki so dvakrat cepljeni,« je zapisal.

T – Testiranje

Testiranje pa tudi samotestiranje s prisiljevanjem ali pogojevanjem v pravnem smislu predstavlja medicinski ukrep oziroma poseg v telo, prav tako kot cepljenje. In tudi to je kršitev osnovne človekove pravice nedotakljivosti človeškega telesa, je v svoj zagovor, poslan v NEK, zapisal Sušin. V svojem nasprotovanju ukrepu PCT in v svojih odgovorih družbi NEK poudarja, da glede na odločitve ustavnega sodišča ni pravne podlage za sprožitev postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Ker je brez službe, ima več časa za družino, kot pravi. Sušinovo družino  simbolizira tudi ta slika na pročelju gospodarskega poslopja. Slika  predstavlja skupno življenje več generacij in tako med drugim poudarja  vrednote slogo, strpnost in delo ter sožitje z naravo.

Ker je brez službe, ima več časa za družino, kot pravi. Sušinovo družino simbolizira tudi ta slika na pročelju gospodarskega poslopja. Slika predstavlja skupno življenje več generacij in tako med drugim poudarja vrednote slogo, strpnost in delo ter sožitje z naravo.

»V moji pogodbi o zaposlitvi v NEK ni nikakršnega določila niti da bi moral nositi masko v zaprtih prostorih ali celo zunaj, kar smo dolgo morali nositi, kaj šele, da bi dovolil posege v svoje telo s testiranjem, samotestiranjem ali s cepljenjem. Pri tako drastičnih spremembah pogojev dela bi moral delodajalec ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi, pa ni storil nič od tega. Z zavračanjem samotestiranja ali cepljenja torej ne kršim nobenega člena svoje pogodbe o zaposlitvi v NEK, zato ne more biti nikakršnega govora o odpovedi pogodbe iz krivdnih razlogov,« je zapisal Sušin, potem ko so ga odslovili iz podjetja, v katerem je delal skoraj 32 let.

 »Ker če se bojimo, da bomo zboleli za korono, smo že napol bolni.«

Zmaga

»Trenutno sem brez službe. Imam petnajstdnevni odpovedni rok. Sindikalnemu pravniku sem poslal dokumente za vložitev tožbe. Gre za tožbo proti delodajalcu. V njej zahtevam vrnitev v najkrajšem mogočem času v službo na staro delovno mesto vodilni inštruktor vzdrževanja. Zahtevam izplačilo za vse, kar so mi počeli,« pravi Ivan Sušin. Zahteve je zapisal v pismu, naslovljenem na predsednika uprave NEK Stanislava Rožmana. V njem še predlaga predsedniku uprave in ga poziva, da se osebno in javno v NEK opraviči njemu in drugim delavcem, ki niso smeli na delo, ker niso dovolili posega v svoje telo.

Kot je Sušin povedal pred dnevi, zdaj želi počakati, kako se bo zadeva odvila na sodišču. Če bodo postopki trajali predolgo, bo začel iskati novo službo,« pravi in ob tem dodaja, da je sicer že drugi dan po odpovedi dobil ponudbo za službo, v kateri bi lahko začel delati takoj. »Človek mora v dani situaciji videti, kaj je dobil, ne samo, kaj je izgubil z neko spremembo v življenju. Zdaj imam vsaj petnajst plusov ob izgubi službe. Več imam časa. Tako imam več časa za ukvarjanje z različnimi konjički in za gibanje v naravi, ki je tako lepa tukaj pri nas. Več časa imam za družino,« je vesel. Od štirih otrok imata starejša, sin in hči, že svoji družini, tretji sin hodi v peti letnik fakultete za strojništvo, najmlajši sin je v sedmem razredu osnovne šole. »Več se lahko ukvarjam z vnuki. Imam namreč štiri vnuke. Hčerka je rodila nekaj dni pred tem, preden sem izgubil službo. Kljub nekaterim spornim odločitvam posameznikov življenje zmaguje in gre naprej,« pravi Ivan Sušin.

Članek je bil objavljen v 42. številki Dolenjskega lista 21. oktobra 2021

Besedilo in foto: M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava