DL: Naša naravna dediščina - Odstranjevanje tujerodnih želv

26.11.2021 | 09:50

V vršo se je ujela rumenovratka, že na oko večja od avtohtone sklednice. (foto A. Hudoklin)

V vršo se je ujela rumenovratka, že na oko večja od avtohtone sklednice. (foto A. Hudoklin)

Že večkrat smo poročali o vse pogostejšem opažanju tujerodnih želv, ki jih neodgovorni posamezniki iz domače reje spuščajo v naravo. Da bo škoda za naravo še večja, jih največkrat odvržejo v ključne habitate naše edine avtohtone sladkovodne želve, močvirske sklednice. Med njimi prevladujejo sekundarni biotopi, kot so na primer opuščeni glinokopi ob Temenici in Krakovskem gozdu, v Posavju so to gramoznice in mrvice ob Savi, v Beli krajini pa kali.

Pri nas najpogosteje opažamo rdečevratke in rumenovratke iz rodu Trachemys. Obe podvrsti sta bili predolgo na prodaj v trgovinah. Žal nimata plenilcev, dočakata visoko starost, v naravi se uspešno razmnožujeta ter prenašata bolezni in parazite. Ker so tudi večje od domorodne sklednice, jo izpodrivata, saj so v že tako omejenih habitatih uspešnejše v boju za sončna mesta in hrano, zato ju uvrščamo med invazivne vrste.

Evropska komisija je leta 2016 ob sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst naložila članicam njihov odlov in revitalizacijo domorodnih vrst, sploh pa njihov vnos, gojitev in izpust v naravo. Tako tudi v Sloveniji že drugo leto Zavod za varstvo narave z zunanjimi izvajalci med drugim izvaja tudi izlov želv. Ta se v glavnem izvaja z vodnimi pastmi – vršami.

Letos so na vrsto prišli dolenjski habitati. Končnega poročila še ni, izvajalca (Zavod za ribištvo Slovenije ter Center za kartografijo flore in favne) pa poročata, da je bilo večje število želv izlovljenih v glinokopu Šentlenart pri Brežicah ter v Zalogu pri Novem mestu. Aktivnosti bi bilo treba nadaljevati vsaj še nekaj sezon, da bi vsaj eno izmed večine neobvladljivih invazivnih vrst uspešno odstranili iz narave.

Članek je bil objavljen v 40. številki Dolenjskega lista 7. oktobra 2021

Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava