DL: Bivanje starejših na kmetiji - Poanta je vključevanje v kmečka opravila

19.10.2021 | 14:45

Slavica Grobelnik drži pokonci tri vogale hiše, kot pravi rek, in še ima  energijo, da se posveča starostnikom. (foto: Pavel Perc)

Slavica Grobelnik drži pokonci tri vogale hiše, kot pravi rek, in še ima energijo, da se posveča starostnikom. (foto: Pavel Perc)

Projekt bivanja starejših na kmetiji ponuja dodatne namestitve starejšim osebam – Turistična kmetija Grobelnik iz Podvrha pri Zabukovju nad Sevnico je eden od partnerjev pilotnega projekta

Družba Deos iz Ljubljane v sodelovanju socialnim podjetjem Zavod Aktivna starost ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale skupaj izvajajo projekt Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji ali krajše Bivanje starejših na kmetiji. Namen projekta je zagotoviti namestitve starejšim osebam, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih opravil. Ponuditi želijo nov, alternativen način namestitve uporabnikov, ki čakajo oziroma še ne potrebujejo namestitve v domu za starejše. Glavni cilj projekta je proučitev možnosti razširitve kmetijskih dejavnosti na dopolnilne dejavnosti, s katerimi bi omogočili dnevno in celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil niso odvisne od tuje pomoči, na kmetijah.

Lansko zimo je začela z namestitvijo tudi turistična kmetija Grobelnik iz Podvrha pri Zabukovju nad Sevnico. Kmetije so povezane s podjetjem Deos in njihovim strokovnim osebjem. V ponudbo na kmetiji je vključeno bivanje v urejeni lastni sobi, različne aktivnosti na kmetiji po izdelanem predhodnem načrtu ter trije obroki hrane dnevno. Med celodnevnim bivanjem uporabnikom ponujajo tudi spremljanje njihovega zdravstvenega stanja in storitve dietetike. Zainteresiranim za tako obliko varstva starejšim seveda omogočijo tudi poprejšnji ogled prostorov, kjer naj bi bivali.

S projektom želijo opredeliti pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki jih bodo na kmetijah izvajali v okviru dopolnilnih dejavnosti. »S ponujanjem namestitev, želimo izoblikovati smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za bivanje starejšega na kmetijah, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja starejše osebe v času bivanja na kmetiji in načine prehoda uporabnika v druge storitve oziroma programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče,« pravijo na podjetju Deos. Pilotni projekt, ki bo trajal še do oktobra prihodnje leto, se izvaja v sklopu javnega razpisa in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz sredstev iz državnega proračuna.

Lično je urejena tudi okolica kmetije, za oddih starejših in otrok. (foto: P. P.)

Lično je urejena tudi okolica kmetije, za oddih starejših in otrok. (foto: P. P.)

ODZIVI IN IZKUŠNJE SO ENKRATNE

Slavica Grobelnik, magistra agrarne ekonomike, nam je povedala, da gre za triletni pilotni program. Obstaja uredba za socialno varstvo starejših na kmetijah, ni pa še izdelanega pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje te dejavnosti. Po treh letih, ko naj bi ta dejavnost zaživela, je treba postaviti neke smernice oziroma standarde za bivanje starejših in to je namen tega projekta. Njena naloga je bila, da se je v tem času morala dodatno izobraziti za izvajanje teh storitev. Izobrazil jo je vodilni partner.

»Pridobila sem znanja na področju zdravstvenega varstva in prehranjevanja, ker imajo ti ljudje dostikrat omejitve pri prehranjevanju, in tudi na področju rekreacije,« pravi Slavica. Poskusno so že ponudili socialne storitve. Lani so dvakrat po mesec dni, v času izven glavne turistične sezone, bivali pri njih trije starostniki, par in posameznik. »Poanta je, da se te ljudi čim bolj vključuje v kmečka opravila. Naredila sem plan aktivnosti vključevanja v kmečka opravila, tudi glede na letni čas: ročne spretnosti v zimskem času, npr. luščenje fižola, sušenje zelišč v kombinaciji z degustacijo različnih čajev. Najzahtevnejše kmečko opravilo je trgatev grozdja, ki jo opravimo s skupinami starostnikov, upokojencev in tudi ranljivejšimi skupinami. Odzivi in izkušnje so enkratne tako za udeležence kot tudi za našo kmetijo.«

RAJE V PODVRH KOT NA BLED

Vsekakor gre za obetavno dopolnilno dejavnost na lično urejeni kmetiji, v kateri je pustil viden odtis Slavičin soprog, gradbinec Jaka, da pa so tudi vinogradi na kmetiji vzorno urejeni in tudi vinska kapljica odlična, ima nemalo zaslug Slavičin sin Jakob Šušterič, direktor inovativnega podjetja MESI, zelo uspešen mladi podjetnik, o katerem smo že pisali, saj je prejel tudi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije.

Starostnike Grobelnikovim pošlje zasebno podjetje Deos, ki se sicer že dlje ukvarja z institucionalnim varstvom starejših.

Ponudba Grobelnikovih je celovita, nudijo tudi prenočišča v desetih lepo urejenih sobah. Starostniki se lahko rekreirajo, hodijo, spoznavajo kulturno dediščino v neposredni bližini in kolesarijo ali pa pomagajo pri kmečkih opravilih. Novost v ponudbi na kmetiji je strokovno voden timbilding, ki se izvaja na sami kmetiji, v vinogradu, na travniku ter v poznoantični oziroma zgodnjekrščanski naselbini – Ajdovskem gradcu nad vasjo Vranje. Ravno med našim obiskom je h Grobelnikovim pripeljal goste iz tujine, celo iz Liechtensteina, podjetnik Jernej Brilej iz Posavja, ki se v Gornji Radgoni ukvarja z izdelavo diatoničnih harmonik, pretežno za tuji trg, na delavnice oziroma seminar. »Zakaj ne bi tujcem pokazali naše lepote in bi rinili nekam na razvpiti Bled? Pa še domačini imajo od tega nekaj,« je mimogrede omenil Brilej.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista 26. avgusta 2021

Pavel Perc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava