Ljudje ob Kolpi: Jakob Zupančič

2.10.2021 | 11:10

V Kaliforniji

V Kaliforniji

Jakob Zupančič, pisatelj, urednik
Rojen 1. oktobra 1895 na Otovcu (Bela krajina), umrl  30. julija 1980 v San Jose, Kalifornija, ZDA

Po končani ljudski šoli v bližnjem Črnomlju je leta 1908 nadaljeval šolanje na gimnaziji v Novem mestu in tam tudi maturiral 1916 leta, ko je moral k vojakom. Takoj po vritvi iz fronte se je vpisal na Trgovsko akademijo v Zagrebu, naslednje leto pa je ob delu na Ljubljanski kreditni banki vpisal pravo na univerzi v Ljubljani. Leta 1921 študij prekine in emigrira v Združene države Amerike, kjer se mu leto dni pozneje - po porodu pridruži tudi soproga Katka (roj. Vrtačič). V Chicagu se je hitro vključil v kulturno in družbeno življenje slovenske skupnosti in v letih 1922-26 urejal Mladinski list, pozneje je bil tudi pomočnik urednika Prosvete, urejal je tudi Glas svobode. V letih od 1927 do upokojitve 1958 je bil uslužbenec na državni pošti. Kot aktiven član slovenske skupnosti je deloval v Slovenski narodni podporni jednoti, Slovenske svobodomiselne podporne zveze, Slovensko-ameriškega narodnega sveta, opravljal funkcijo blagajnika v Jugoslovanskem hranilnem in posojilnem društvu v ZDA … Pisati je začel že v gimnazijskih letih, v ZDA pa to pospešeno nadaljuje, saj slovenska skupnost to od svojih izobraženih članov pričakuje. Njegove teme so ljubezenske, ne more pa se ogniti niti vojni vihri prve in tudi druge svetovne vojne. Na društvenih dogodkih je veliko snemal in fotografiral. Dvakrat je obiskal tudi domovino in o tem posnel filme, ki jih je predvajal na družabnih dogodkih v ZDA.

Leta 1963 se družina preseli v Kalifornijo, v Los Gatos.

S soprogo sta v ZDA uradno uporabljala priimek Zupan, prispevke pa sta objavljala tudi pod imenom iz »stare domovine«.

Boris Grabrijan

Galerija

V Kaliforniji
Jakob Zupancic
Nagrobnik
Zakonca Zupancic

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava