Predstavitev notne zbirke za mešane zbore Dragutina Križanića, Posavski muzej Brežice

22.9.2021 | 19:00

- Viteška dvorana