Novi novomeški škof izpovedal vero in prisegel zvestobo papežu

20.9.2021 | 11:15

Novi novomeški škof izpovedal vero in prisegel zvestobo papežu

13. septembra 2021 je imenovani novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje ob 17.00 uri v novomeški stolnici med slovesnimi večernicami praznika povišanja svetega križa vpričo apostolskega nuncija nj. eksc. msgr. Jean-Marie Speicha ter ob prisotnosti duhovnikov in vernikov izpovedal vero ter obljubil zvestobo papežu in sveti Cerkvi.

Molitev za novega škofa Andreja

Bog, večni pastir, za svojo Cerkev skrbiš na številne načine in nas vodiš z ljubeznijo. Svojega služabnika, škofa Andreja, si izbral za pastirja svoje črede. Podeli mu duha poguma in razsodnosti, znanja in ljubezni. Ko bo zvesto vodil vernike, ki so mu zaupani v varstvo, naj gradi tvojo Cerkev kot znamenje odrešenja za svet. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Izpoved vere

Izpoved vere je hkrati osebno in občestveno dejanje. To pomeni, da je veroizpoved najprej dejanje CERKVE. Ko posameznik izpove vero, se opira in sklicuje na vero Cerkve. Besedo »Verujem« »Credo« najprej izpoveduje Cerkev, Cerkev, ki obsega in presega vse čase in kraje. Znotraj »vere Cerkve« pa tudi vsak posamezni vernik izreka in izpoveduje svoj osebni »Verujem«, »Credo«. Ta temeljna resničnost je pomenljivo izražena pri krščevanju, kjer vsak posameznik izpove svojo osebno vero, a hkrati dodaja: »To je vera Cerkve, ki v njej krščujemo otroke«. V vero Cerkve smo sprejeti nekako podobno kakor smo sprejeti v skupnost naroda in človeške družine. Oboje je pred nami in bo obstajalo tudi za nami. Smo živi ud telesa Cerkve, ki je Kristusova nevesta in njegovo telo. Kakšno dostojanstvo, da smemo biti Božji otroci in člani Cerkve! Ker pa je škof naslednik apostolov, ima odgovornost, da varuje zaklad vere Cerkve. Zato pred prevzemom svoje službe javno, pred cerkvenim občestvom izpove katoliško vero.

Cerkveno učiteljstvo je že od prvih stoletij izpovedovalo vero v troedinega Boga, v Jezusa Kristusa in skrivnost našega odrešenja. Te resnice so bile sčasoma (zlasti po vesoljnih cerkvenih zborih) uradno povzete v veroizpoved (Symbolon ali Credo). Zakonik Cerkvenega prava v kan. 750 o ohranjanju vere pravi takole: „Z božjo in katoliško vero je treba verovati vse, kar obsega zapisana in izročena Božja beseda, ki je en sam Cerkvi zaupan zaklad vere in ga hkrati učiteljstvo Cerkve kot od Boga razodetega predlaga v verovanje, bodisi po slovesnem ali po rednem in vesoljnem učiteljstvu, ki se namreč razodeva s skupnim soglasjem vernikov pod vodstvom svetega učiteljstva; vsi so torej dolžni izogibati se vsakršnih naukov, ki so prej omenjenemu nasprotni.“

Vsak vernik kot temeljni izraz vere čuti potrebo po izražanju svoje vere ne samo v svojem srcu ampak tudi na zunaj z izpovedjo. Od tod prihaja tudi praksa izpovedovanja vere pri slovesnih liturgičnih praznovanjih.

Izpoved vere novoimenovanega škofa

V veri krščanske skupnosti vsakdo prejema prejema zakramente, ki so učinkovito znamenje vstopa v krog verujočega ljudstva za dosego odrešenja. To je še posebej pomembno za škofe, saj imajo kot nasledniki apostolov posebno nalogo, da v svoji škofiji skrbijo za širjenje prave in resnične katoliške vere. Poleg skrbi za oznanjevanje Božje besede (evangelizacija) in poučevanja v veri (kateheze) mora škof najprej izkazati, da bo učil resnično katoliško vero, ki jo bo tudi izpovedal.

Zakonik cerkvenega prava v kan. 833 pravi:

Vero morajo po besedilu, ki ga je potrdil apostolski sedež, osebno izpovedati:

1. pred predsednikom ali njegovim pooblaščencem vsi udeleženci vesoljnega ali območnega cerkvenega zbora, škofovske in škofijske sinode, ki imajo odločujoč ali posvetovalen glas, predsednik pa vpričo cerkvenega zbora ali sinode;

2. novoimenovani kardinali po statutu svetega zbora;

3. pred pooblaščencem apostolskega sedeža vsi novoimenovani škofje, kakor tudi tisti, ki so enaki krajevnemu škofu;

4. pred zborom svetovalcev škofijski upravitelj;

5. pred krajevnim škofom ali njegovim pooblaščencem generalni, škofovi in sodni vikarji;

6. pred krajevnim ordinarijem ali njegovim pooblaščencem župniki, ravnatelj, profesorji bogoslovja in modroslovja v semeniščih, ob nastopu službe; prejemniki diakonata;

7. pred velikim kanclerjem ali, če tega ni, pred krajevnim ordinarijem ali njunima pooblaščenccma rektor cerkvene ali katoliške univerze ob nastopu službe; pred rektorjem, če je duhovnik, ali pred krajevnim ordinarijem ali pred njunima pooblaščencema profesorji, ki na katerihkoli univerzah predavajo predmete, zadevajoče vero ali nravnost, ob nastopu svoje službe;

8. predstojniki v redovnih ustanovah in kleriških družbah apostolskega življenja po določbi konstitucij.

Prisega zvestobe papežu

Drugo dejanje, ki ga poleg izpovedi vere stori novoimenovani škof, je prisega pred pooblaščencem svetega sedeža, to je apostolskim nuncijem. S prisego zvestobe novi škof obljubi, da bo vselej deloval v občestvu s papežem. To pomeni, da ne bo delal proti papežu in cerkvenemu učiteljstvu ter bo zvesto izpolnjeval naloge, ki jih sprejema kot škof.

Škofija Novo mesto

Galerija

_zzzzzskof (1)
_zzzzzskof (2)
_zzzzzskof (3)
_zzzzzskof (4)
_zzzzzskof (5)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava