Ribja kulinarična delavnica, Gostilna Šempeter Bistrica ob Sotli

6.8.2021 | 10:00

Na delavnicah boste spoznali pomen rib v prehrani za prebivalce Posavja v preteklosti in se seznanili z raznovrstnimi načini priprave sladkovodnih rib.

Petek, 6. avgust, 10.00,

Gostilna Šempeter, Bistrica ob Sotli

SLADKOVODNA RIBA V KULINARIKI

Petek, 20. avgust, 18.00,

Gostilna Kunst, Leskovec pri Krškem

OKUSNA RIBA IZ POSAVJA

Upoštevali bomo vse ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in poskrbeli za varno izvedbo.

Prosimo za prijavo na: vodnik@pmb.si, 07 46 605 17, 031 708 737.

Rok za prijavo na prvo delavnico je do 3. avgusta,

za drugo pa do 16. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest.

Kulinarični delavnici sta del projekta Ribe na naravovarstvenem območju, ki ga sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Partnerji projekta so: Občina Sevnica, Posavski muzej Brežice, Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in Turistična zveza Občine Sevnica.