DL: Nekakovostno - Na novi kanalizaciji kopica napak

10.7.2021 | 20:10

Neustrezno obdelan spoj jaška in pokrova jaška (Foto: Komunala Novo mesto)

Neustrezno obdelan spoj jaška in pokrova jaška (Foto: Komunala Novo mesto)

Neustrezni spoji revizijskega jaška – vidi se, kako vdira podtalna voda. (Foto: Komunala Novo mesto)

Neustrezni spoji revizijskega jaška – vidi se, kako vdira podtalna voda. (Foto: Komunala Novo mesto)

Komunala Novo mesto pri pregledu novozgrajene kanalizacije v občini Dolenjske Toplice našla več napak – Bi se jim lahko izognili, če bi pred leti sprejeli nov tehnični pravilnik o javni kanalizaciji? – Izvajalec jih bo odpravil

Na novozgrajeni kanalizaciji v več naseljih v Dolenjskih Toplicah, ki je bila grajena sočasno s suhokranjskim vodovodom, je novomeška Komunala pri pregledu odkrila vrsto napak. Noben izmed teh odsekov sicer še ne obratuje in ni povezan na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.

Na nedavnem srečanju župana Franca Vovka z nadzornikom, to je podjetje Štraf, in izvajalcem del, GPI Tehnika, so se dogovorili, da bodo vse napake, ki se nanašajo na nekakovostno izvedbo, odpravili do konca junija, za zamenjavo materialov in spremembo načina izvedbe hišnih priključkov pa je zdaj že prepozno, saj je projekt temeljil na takrat veljavnem tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

KAKŠNE SO BILE NAPAKE?

Kot so pojasnili na Komunali, so pregled novozgrajene kanalizacije, ta zajema pregled notranjosti kanala s CCTV-kamero ter vizualni pregled revizijskih jaškov in njihovih pokrovov, izvedli na pobudo občine. Pod drobnogled so vzeli kanalizacije Podturn - Grič, Dolenje Sušice in Selišča ter Loško vas. Zaznali so več nepravilnosti na ceveh, revizijskih jaških in v pokrovih revizijskih jaškov pa tudi v samem načinu izvedbe. »Odstopanje od običajne gradnje predstavljajo temenski hišni priključki, ki bodo zahtevali dodatne jaške na zemljišču občanov. Nekaj stanovanjskih objektov pa je ostalo brez priključka,« so na Komunali Novo mesto na kratko orisali situacijo. Projektant, novomeško podjetje Topos, po besedah župana zagotavlja, da so mogoče priključitve vseh objektov, način priklopa pa je načrtovan tako, da se bodo izognili prevelikemu številu jaškov v cestnem telesu.

Predvidena obratovalna doba vsake novozgrajene kanalizacije je petdeset let, kar pa je povezno s kakovostnimi materiali in z dobro izvedbo, je dejal direktor Komunale Bojan Kekec. »Napake pri novogradnjah so pogoste in na njih opozarjamo v vseh občinah, nujno pa je, da se napake odpravi pred obratovanjem kanalizacije. Bistvo vsakega kanalizacijskega omrežja je, da se po njem odpadna voda odvaja vse do čistilne naprave, vmes pa ne sme priti do uhajanja v podtalnico,« je poudaril in dodal, da je tehnični pravilnik namenjen ravno temu, da so pravila glede projektiranja pa tudi izvedbe in na koncu nadzora jasno definirana in da jih je treba dosledno upoštevati. »Dokument pa se seveda pogosto spreminja na podlagi zaznanih težav in se prilagaja razmeram,« je še povedal Kekec.

NOV TEHNIČNI PRAVILNIK

Omenjena kanalizacija je bila grajena po tehničnem pravilniku iz leta 2007, ki pa je bil, kot je dejal Vovk, zastarel in posledično je prišlo do nekaterih težav pri gradnji, ki je v delih nekakovostna in iz neustreznih materialov, saj se je v tem času zgodilo veliko sprememb na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. »Novega bi moral občinski svet v prejšnjem sestavu sprejeti leta 2018, a je bila ta tema umaknjena s seje občinskega sveta, čeprav je odbor za komunalo podal pozitivno mnenje,« je dodal. So pa zato tokrat občinski svetniki na zadnji seji sprejeli nov pravilnik, ki je usklajen tudi z vsemi novimi zakoni in uredbami na tem področju, tako da je pričakovati, da do podobnih težav pri gradnji novih kanalizacij ne bi smelo več prihajati, je še dodal župan.

Članek je bil objavljen v 17. številki Dolenjskega lista 29. aprila 2021

M. Žnidaršič

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

11.7.2021Oceni marcko123 

izvajalci delajo po domače

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava