Nova generacija diplomantov Fakultete za turizem

11.6.2021 | 13:30

Diplomanti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem

Diplomanti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Turizem

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Turizem

Slovesni ambient Viteške dvorane gradu Brežice

Slovesni ambient Viteške dvorane gradu Brežice

Diplomanti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem po podelitvi

Diplomanti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem po podelitvi

Diplomanti visokopolskega strokovnega študijskega programa Turizem po podelitvi

Diplomanti visokopolskega strokovnega študijskega programa Turizem po podelitvi

Diploma UM

Diploma UM

Nova generacija 34 diplomatov in magistrov brežiške Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je v sredo, 9. 6. 2021, prejela diplomske listine na slovesni podelitvi diplom. Listine jim je izročil dekan Fakultete za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je letos, 9. 6. 2021, dobila šesto generacijo 34 diplomantov visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Turizem, ki so svoje diplomske in magistrske listine prejeli v slovesnem ambientu Viteške dvorane brežiškega gradu.

Podelitev je tudi to leto potekala v ožjem vabljenem krogu in sicer v dveh delih – najprej je diplomske listine prejelo 16 diplomantov visokošolskega strokovnega študijskega programa ter kasneje še 13 diplomantov univerzitetnega in 5 magistrov magistrskega študijskega programa Turizem. Govornici iz vrst študentov sta bili letos diplomantka Nika Kramžar in magistrica Nataša Uršič, ki sta se ozrli na prehojeno študijsko pot, na postavljen nov življenjski mejnik in se v imenu vseh diplomantov in magistrov turizma zahvalili vsem, ki so pomagali in sodelovali pri njihovem dosežku. Dekan Fakultete, izr. prof. dr. Boštjan Brumen je vsem diplomantom zaželel srečo, pogum, znanje in modrost na njihovi nadaljnji poti. Za glasbeno popestritev na prireditvi je poskrbela Glasbena šola Brežice, prireditvi je povezovala asist. Barbara Pavlakovič.

Veseli nas, da smo s podelitvijo v živo uspeli obeležiti uspeh diplomantov generacije 2021. Ob tej priložnosti vsem še enkrat izrekamo iskrene čestitke za njihov uspeh!

                                                                Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru

Seznam diplomantov in njihovih zaključnih nalog

Visokošolski strokovni študijski program Turizem:

Sara Barić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Nejca Pozveka diplomirala z naslovom Analiza obiskovalcev Muzeja krapinskih neandertalcev z namenom prilagoditve ponudbe ciljnim skupinam.

Lara Cafuta je pod mentorstvom izr. prof. dr. Mitje Gorenaka diplomirala z naslovom Turistični vodniki in čustveno delo.

Karla Cvetković je pod mentorstvom doc. dr. Borisa Prevolška in asist. Tomija Špindlerja diplomirala z naslovom Šport kot motiv za obisk Umaga.

Mihaela Franjić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Brumna diplomirala z naslovom Uporaba intraneta v nacionalnih parkih na Hrvaškem.

Mojca Fras je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom Prikaz turistične destinacije v filmu Vicky Cristina Barcelona.

Marica Ilić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Brumna diplomirala z naslovom Analiza učinkov terorističnih napadov / varnostnih incidentov na turistične destinacije: pregled literature.

Lidija Kočevar je pod mentorstvom doc. dr. Borisa Prevolška diplomirala z naslovom Analiza čebelarskega turizma in njegovo vključevanje v turistično ponudbo Bele krajine.

Nika Kramžar je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zupan Korže diplomirala z naslovom Idejna zasnova glampinga v Kamenškem.

Anja Kraševec je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjetke Rangus in somentorice pred. Alenke Černelič Krošelj diplomirala z naslovom Vključevanje kulturnih institucij v turistično ponudbo občine Brežice na primeru Posavskega muzeja Brežice.

Tanja Ojsteršek je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom Literarni turizem na osnovi dediščine Alme Maksimilijane Karlin v občini Celje.

Ina Olup je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom Vloga franšize filmov Harry Potter pri razvoju filmskega turizma v Veliki Britaniji.

Lejla Pajazetović je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Barbare Pavlakovič diplomirala z naslovom Strategija razvoja turizma v Nacionalnem parku Una.

Elizabeta Strunjak je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec diplomirala z naslovom Razvoj podeželskega turizma na primeru mesta Zaprešić.

Anja Šumrada je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom asist. Tomija Špindlerja diplomirala z naslovom Turizem opazovanja prostoživečih živali na Notranjskem.

Aleksandra Zupan je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler diplomirala z naslovom Analiza poročanja o turizmu v časopisu Posavski obzornik.

Katja Željko je pod mentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Brumna diplomirala z naslovom Terorizem in turizem.

Univerzitetni študijski program Turizem:

Anđela Babić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek diplomirala z naslovom Tržna raziskava potencialov za oblikovanje plesnih turističnih produktov v Banja Luki.

Anja Govedič je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler in somentorstvom asist. Vite Petek diplomirala z naslovom Slovenske tradicionalne jedi v angleškem jeziku: primer prleških jedi.

Marinela Ilikj je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek diplomirala z naslovom Uporaba humorja v video vsebinah za promocijo turističnih destinacij na YouTubeu.

Saša Kancler je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec in somentorstvom doc. dr. Borisa Prevolška diplomirala z naslovom Proučitev aspektov apiturizma in oblikovanje turističnih produktov – vodenih doživetij za prepoznane ciljne skupine turistov.

Anja Lukan je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek diplomirala z naslovom Slovenci kot Airbnb gostje: poskus segmentacije.

Mirela Mežnarić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Nejca Pozveka diplomirala z naslovom Razvoj glamping turizma na območju jezera „Zajarki“ v mestu Zaprešić.

Fran Pokasić je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zupan Korže diplomiral z naslovom Razvoj uspešnega periodičnega dogodka: študija primera Adventa v Zagrebu.

Katja Raušl je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjetke Rangus in somentorja doc. dr. Borisa Prevolška diplomirala z naslovom Vključevanje temačne dediščine v sodobno turistično ponudbo Mestne občine Maribor.

Samanta Sambolić pod mentorstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec in somentorstvom asist. Nejca Pozveka diplomirala z naslovom Proučitev motivov za obisk glampinga Olimia Adria village v povezavi s trajnostnim poslovanjem.

Nika Samec je pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Lisca in somentorstvom asist. dr. Maje Rosi diplomirala na temo Potovalne navade športnih privržencev MotoGP dirk.

Luka Stanić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom doc. dr. Andreje Trdina diplomiral z naslovom Filmski turizem: destinacijska podoba Birminghama in Dudleyja med hrvaškimi gledalci serije Peaky Blinders.

Jasmin Tahić je pod mentorstvom izr. prof. dr. Marka Koščaka in somentorstvom asist. Tomija Špidlerja diplomiral z naslovom Razvoj trajnostnega in odgovornega turizma v Bihaću.

Alen Weber je pod mentorstvo izr. prof. dr. Marjetke Rangus diplomiral z naslovom Oblikovanje multisenzorične izkušnje v Posavskem muzeju Brežice.

Magistrski študijski program Turizem:

Helena Horvat je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler magistrirala z naslovom Gastronomski turizem v občini Dobrna: kulinarična dediščina Dobrne in oblikovanje novega turističnega proizvoda na njeni osnovi.

Katja Kokot je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom dr. Jamesa W. Millerja magistrirala z naslovom Terme kot zdravstveno pismenimi organizacijami s fokusom na vzgojno-izobraževalnem pomenu: primer term X.

Nataša Uršič je pod mentorstvom izr. prof. dr. Mitje Gorenaka je magistrirala z naslovom Strast in vztrajnost pri delu turističnih vodnikov v Sloveniji.

Alenka Valentinc je pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Turnšek in somentorstvom asist. Tjaše Alegro magistrirala z naslovom Zgodbarjenje kot priložnost za boljše poznavanje zgodovine.

Janko Virant je pod mentorstvom mentorstvom izr. prof. dr. Mitje Goprenaka in somentorstvom asist. Tomija Špindlerja magistriral z naslovom Povezava med vrednotami generacij in izborom produktov v turistični agenciji X.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava