DL: Rajnar priznal krivdo za mučenje živali

11.6.2021 | 14:35

Konj Miško je bil tako izčrpan in pohabljen, da so ga morali uspavati. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Konj Miško je bil tako izčrpan in pohabljen, da so ga morali uspavati. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Alojz Rajnar je več mesecev zanemarjal in na ta način trpinčil svoje živali. (Foto: B. B.)

Alojz Rajnar je več mesecev zanemarjal in na ta način trpinčil svoje živali. (Foto: B. B.)

Bikom so se ovratnice zajedale v telo. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Bikom so se ovratnice zajedale v telo. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Biki so ob prihodu inšpektorjev stali v brozgi iz blata, iztrebkov in urina. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Biki so ob prihodu inšpektorjev stali v brozgi iz blata, iztrebkov in urina. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Rajnarjev odvetnik Dejan Rituper (foto: B. B.)

Rajnarjev odvetnik Dejan Rituper (foto: B. B.)

Okrajna državna tožilka Gordana Vertuš Knez (foto: B. B.)

Okrajna državna tožilka Gordana Vertuš Knez (foto: B. B.)

Alojz Rajnar bo kazen za mučenje živali odslužil z družbenokristnim delom. (Foto: B. B.)

Alojz Rajnar bo kazen za mučenje živali odslužil z družbenokristnim delom. (Foto: B. B.)

Kopita konja so bila povsem uničena. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Kopita konja so bila povsem uničena. (Foto: Društvo za zaščito konj)

»Ne morem priznati, da sem to naredil v polni zavesti, namenoma, je pa res bilo tako,« je nekoliko stežka, a vendarle Alojz Rajnar na okrajnem sodišču v Trebnjem v petek priznal krivdo za mučenje živali na svoji kmetiji na Krtini v okolici Velike Loke.

Sodnica Tadeja Predanič je pri sodbi v celoti sledila predlogu tožilstva in Rajnarja obsodila na eno leto in dva meseca zaporne kazni, ki pa jo bo nekdanji predsednik Turistično konjeniškega društva Krtina lahko odslužil z 840 urami dela v splošno korist.

Blaga depresivna epizoda

Tak je bil dogovor med obrambo in tožilstvom, do katerega sta strani prišli po tistem, ko je svoje izvedensko mnenje o Rajnarju izdelal izvedenec psihiatrične stroke dr. Peter Pregelj. Poročilo za Rajnarja ni bilo ugodno. Njegov zagovor je temeljil na zatrjevanih psihičnih težavah in izgorelosti, zaradi katerih naj ne bi bil sposoben primerno poskrbeti za živali, konja in šest bikov, ki so zaradi zanemarjanja več mesecev trpele neznosne muke.

Težave Rajnarja niso bile tako hude, izhaja iz izvedenskega mnenja, da za živali ne bi mogel poskrbeti. Izvedenec je pri njem res potrdil ponavljajočo se depresivno motnjo v blagi depresivni epizodi, zaradi katere pa njegova sposobnost razumevanja dejanja in bila bistveno zmanjšana.

»Zaradi ugotovljene blage depresivne epizode bi obtoženec res potreboval večji napor za posamezne aktivnosti, a to ni imelo takega vpliva, da vsakodnevnih opravil na kmetiji ne bi mogel izvesti. Če bi se za to odločil, bi bil sposoben poskrbeti zanje,« je v obrazložitvi kaznovalnega predloga poudarila okrajna državna tožilka Gordana Vertuš Knez in izpostavila, da Rajnar v kazenskem postopku sploh ni pokazal kritičnosti do svojih dejanj, ampak je le kritiziral delo inšpektorjev.

Grozljivka v hlevu

Kot je obtožnico povzela tožilka, je Rajnar več mesecev opuščal skrb za higieno živali, ni jim čistil prostorov, ni jim omogočal primernega gibanja ter zadostnih količin hrane in vode. Pustil je, da živali hirajo v lastnih iztrebkih. »Živali so bile prisiljene bivati v izredno nehumanih razmerah. Več mesecev so trpele neznosne bolečine in pri tem utrpele trajna pohabljenja, konj pa je bil v tako slabem stanju, da so ga morali usmrtiti,« je o teži kaznivega dejanja povedala državna tožilka.

Ko je inšpekcija aprila 2019 prišla v hlev, velik 3 x 5 metrov, v katerem je bil nastanjen konj, je kup slame pomešane z blatom segal že 1,1 metra v višino. Konj se zato ni mogel gibati po prostoru, zaradi višine stropa in neočiščenega hleva pa je moral imeti glavo ves čas sklonjeno. Več mesecev tudi ni bil na prostem in ni zapustil svojega prostora, zaradi stanja v lastnih iztrebkih pa je utrpel hudo deformacijo in pohabljenje kopit. Ta so bila gnila in ploščata, deli kopit so bili obrnjeni navzgor, bila so polna odprtih ran, delcev iztrebkov in zagnojena, vlažna in mehka, da revež sploh ni mogel stati na trdi podlagi in ni imel ravnotežja. Konj tudi ni bil očiščen, bil je prekrit z lastnimi iztrebki, rane je imel po celem telesu, manjkala mu je dlaka. Tudi dostopa do vode ni imel, saj v hlevu ni bilo napajalnika. Očitno mu je primanjkovalo tudi hrane, saj je bil ob prihodu inšpekcije vidno shiran. Videla so se rebra, izrazito so izstopali kolki, hrbet je bil sključen. Zaradi izrazite pohabljenosti, bolečin in trpljenja, je bila še istega dne odrejena njegova usmrtitev.

V podobno grozovitem stanju je bilo tudi šest bikov. Rajnar tudi njihovega hleva ni čistil, zaradi česar so bili na dan prihoda inšpekcije vkopani v tekoči brozgi lastnih iztrebkov in blata, ki je segala 40 cm visoko, vse do njihovih trebuhov. Biki so imeli okoli vratu platnene ovratnice, ki so bile tako zategnjene, da so se vraščale v telo in bikom povzročale odprte krvaveče rane. Bili so privezani s kratkimi verigami in vrvmi okoli rogov in glave, da so lahko le minimalno premikali glave. Niso se mogli premikati in so lahko le nepremično stali. Niti uleči se niso mogli, zaradi česar so imeli po odvzemu težave z ravnotežjem. Šepali so in bili tako izčrpani, da so, ko so se enkrat ulegli, lahko ponovno vstali le ob pomoči ljudi. Rajnar jih dalj časa ni čistil, zaradi česar so bili umazani, imeli so več ran, manjkala jim je dlaka, koža je bila vneta. Bili so tudi zelo žejni, saj jim lastnik ni zagotavljal pitne vode. Napajalniki v hlevu so bili ob prihodu inšpekcije polni iztrebkov, pomešanih z vodo in slamo, dotoka vode pa ni bilo.

Inšpekcijski postopek še teče

Rajnarjev odvetnik Dejan Rituper je med narokom za izrek kazenske sankcije poudaril, da obtoženec za depresivno motnjo trpi že vrsto let in da pri njegovem dejanju ni bilo direktnega naklepa. Do tega, da za živali ni bilo dobro poskrbljeno, naj bi prišlo zaradi obtoženčevih psihičnih težav, zavrnil pa je tudi očitek tožilstva, da Rajnar dejanja ni obžaloval. »Ni res, da je bil kritičen le do dela inšpekcije, je pa prepričan, da bi lahko zadeve sanirali tudi na njegovi kmetiji, na pa da so mu živali odvzeli,« je dejal Rituper. Sodnico je tudi pozval, naj Rajnarja oprosti stroškov postopka, saj proti njemu tečejo še drugi upravni postopki (inšpekcijski postopek še ni končan). Kot je dejal, je inšpekcija zadržala denar od prodaje Rajnarjevih bikov, saj namerava s kupnino poravnati stroške odvzema in oskrbe živali pri drugem rejcu.

Družba je dozorela

Sodnica Predaničeva njegovi prošnji ni prisluhnila in je Rajnarju naložila plačilo 1095 evrov sodnih stroškov in takse, od katerih večino predstavlja strošek izdelave izvedenskega mnenja. »Plačilo stroškov je mogoče v 24 zaporednih obrokih, obtoženec je zaposlen in nima družine, ki bi jo moral preživljati, zato njegovo preživljanje ne bo ogroženo,« je pojasnila sodnica.

Glede same kazni pa je povedala naslednje: »Kljub nekaterim olajševalnim okoliščinam, doslejšnji nekaznovanosti in ugotovljeni depresivni motnji, ki ni bistveno vplivala na prištevnost, ne gre zanemariti velike teže kaznivega dejanja, čeprav je bilo to posledica opustitve dejanja in storjeno z eventualnim naklepom. Zaradi večmesečnega zanemarjanja in opuščanja skrbi živali je kazen zapora primerna. Družba je v zadnjih letih dozorela in živali priznala za čuteča bitja, čemur navsezadnje sledi tudi zakonodaja. Kazenski zakonik od leta 2016 za mučenje živali opredeljuje višjo kazen, do treh let zapora. Prej take kvalifikacije (trajno pohabljenje živali ali povzročitev njenega pogina na krut način, op. a.) sploh ni bilo in je najvišja kazen znašala do tri mesece zapora. Se pa strinjam, da se kazen izvrši v alternativni obliki, in sicer z delom v splošno korist,« je v obrazložitvi izrečene kazenske sankcije povedala Predaličeva.

Članek je bil objavljen v 12. številki Dolenjskega lista 25. marca 2021

Boris Blaić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava