DL: Po nekdanji progi za motokros vožnja prepovedana

3.5.2021 | 14:50

Nelegalni poligon v bližini Dolenjskih Toplic (foto: SOU)

Nelegalni poligon v bližini Dolenjskih Toplic (foto: SOU)

Parcela je po namenski rabi kmetijsko zemljišče. (Foto: SOU)

Parcela je po namenski rabi kmetijsko zemljišče. (Foto: SOU)

Z motornimi kolesi in štirikolesniki še vedno vozijo po nekdanji progi za motokros, čeprav je to prepovedano – Po namenski rabi je zemljišče kmetijsko – Vožnja in hrup motita okoliške prebivalce, pa tudi goste – Topliška občina odstranila pnevmatike – Pozimi mir, a kaj bo spet prinesla pomlad?

Na nekdanji progi za motokros v neposredni bližini Dolenjskih Toplic so nekdaj prirejali tudi dirke za republiška in državna prvenstva. Uporaba zemljišča za to že nekaj let ni dovoljena, kljub temu pa občasno, predvsem ob popoldnevih in dela prostih dneh, tam še vedno rohnijo motorna kolesa in štirikolesniki. V zadnjih mesecih je bilo tega sicer malo ali skoraj nič, kar je glede na letni čas in ukrepe ob epidemiji koronavirusa pričakovano, je pa bila zato problematika vožnje v naravnem okolju poleti in jeseni toliko bolj pereča. Vprašanje je, kaj bo spet prinesla pomlad.

»Glede na dogovor na regijski koordinaciji inšpekcij smo Skupna občinska uprava občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk (SOU), policijska postaja Dolenjske Toplice ter novomeški območni enoti inšpektorata za okolje in inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) v septembru opravili skupen ogled. Tedaj na kršitelje nismo naleteli, je pa v naravi dobro vidno, da je del zemljišča na parceli pripravljen za vožnjo motokrosističnih motornih koles in štirikolesnikov. Vožnja in hrup, ki ga povzročajo, motita okoliške prebivalce in goste tega turističnega kraja, pa tudi udeležence različnih prireditev in celo pogrebov,« je povedal vodja SOU Marjan Manger.

Dodal je, da so nekaj kršitev v preteklosti obravnavali tudi policisti topliške postaje. »A dejstvo je, da se kršitelji vozijo z neregistriranimi motorji, saj motorji za motokros registracije ne potrebujejo, in lahko ob obisku redarja ali policista zbežijo v bližnji gozd, zato jih je težko identificirati. Tako je z vidika nadzora vse skupaj precej zahtevno. Dogovorili smo se, da bodo občinska redarka in policisti nadzor še poostrili.«

Parcela, na kateri je ta nelegalni poligon, je v lasti države in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Kot je dejal Menger, je Občina Dolenjske Toplice odstranila rabljene pnevmatike, ki so ležale na zemljišču, in jih odpeljala v občinski zbirno-reciklažni center, upravljavec pa naj bi spomladi namestil tudi opozorilne table za prepoved vožnje v naravnem okolju.

KAKŠNE SO KAZNI

Vožnja z motornimi vozili je v naravnem okolju, kamor sodijo tudi gozdna in kmetijska zemljišča, izven gozdnih cest prepovedana po zakonu o gozdovih in zakonu o ohranjanju narave, razen izjem, kot so denimo za potrebe gospodarjenja z gozdovi, reševanje ljudi oziroma premoženja ali za potrebe nekaterih služb, je pojasnil Borut Tavčar, gozdarski inšpektor in vodja novomeške območne enote IRSKGLR. Omenjena motokrosistična proga je na zemljišču, katerega namenska raba je opredeljena kot kmetijska. »Za legalizacijo bi morali v občinskem prostorskem načrtu spremeniti rabo in pridobiti vsa ustrezna soglasja. Ravno tako je preblizu turističnega kraja in naselja, zato ima tovrstna dejavnost nanj negativne vplive,« je pridal Tavčar.

Inšpekcijski nadzor nad vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju opravljajo gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji ter policija. »Po zakonu o gozdovih je za vožnjo izven gozdnih cest z motornimi vozili za fizične osebe predpisana globa od 400 do 800 evrov, za pravne osebe pa od 1200 do 42.000 evrov. Za vožnjo s kolesi brez motorja po brezpotju za fizične osebe znaša kazen od 200 do 400 evrov,« je pojasnil gozdarski inšpektor. Inšpektorji in policija smejo vozilo, ki krši te predpise, ustaviti, lahko pa odredijo tudi zaseg vozila.

TUDI DRUGJE PO OBČINI

A kot kaže se ljudje po naravnem okolju vozijo tudi drugod po Dolenjskih Toplicah. Po besedah Tavčarja se z motokrosističnimi motornimi kolesi v glavnem vozijo na področjih, kjer zaradi zahtevnosti terena ni veliko ljudi in so umaknjeni od obiskanih krajev, najpogosteje v gozdovih Kočevskega roga. Z gorskimi kolesi se občasno vozijo nad Sotesko, s štirikolesniki in terenskimi vozili pa po gozdnih cestah Kočevskega roga. »Vožnje po gozdnih cestah z registriranimi štirikolesniki z vidika legalnosti niso sporne, če se upoštevajo omejitve režimov voženj po gozdnih cestah, preostalim uporabnikom pa bi predlagal, da območja, kjer se dejavnosti izvajajo, legalizirajo na zakonsko predpisan način, kot so to storili že v nekaterih sosednjih občinah. Za legalizacijo poligonov je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča, lokalne skupnosti oziroma občine, Zavoda za gozdove in upravljavca lovišča,« svetuje Borut Tavčar.

Članek je bil objavljen v 7. številki Dolenjskega lista 18. februarja 2021

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava