Društvo Proteus: Minister Vizjak zavaja. Resnica o spremembi zakona o vodah

21.4.2021 | 14:10

Kako bo izgledala naša Kolpa čez 20 let? ... se med drugim sprašujejo v belokranjskem Proteusu. (foto: arhiv)

Kako bo izgledala naša Kolpa čez 20 let? ... se med drugim sprašujejo v belokranjskem Proteusu. (foto: arhiv)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ves čas govori,  da … »Zakon o vodah odslej ne bo več dopuščal izjem zasebnih posegov na priobalna zemljišča, ki so bile v preteklosti dopuščene. Na priobalnem pasu bodo možno zgolj objekti javne rabe kot so rekreativne površine, otroška igrišča in podobno.« https://www.gov.si/dogodki/2021-04-20-minister-mag-vizjak-bo-danes-ob-14-uri-podal-izjavo-o-zakonu-o-vodah/

V Društvu Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina, smo opravili skrbno primerjavo stare in nove ureditve in ugotavljamo, da je izjava ministra Vizjaka le delno resnična.

Veljavna ureditev:

Zasebni posegi na priobalna zemljišča* so bila doslej res dopuščena s predhodnim vodnim soglasjem vendar le na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja! (1. točka 6. odstavka 14. člena veljavnega Zakona o vodah). Nova ureditev pod določenimi pogoji dopušča izjeme kjerkoli izven naselij, zato je ta del izjave ministra zavajajoč.

Predvidena nova ureditev (sprememba zakona je že sprejeta, vendar še ne velja, ker je sprožena pobuda za referendum in se v ta namen zbira 40.000 podpisov)

»Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen na podlagi pridobljenega vodnega soglasja, ki se izda, ... če ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in poseg v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, …« (1. točka 1. odstavka novega, spornega 37a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki naj bi nadomestil 6. odstavek 14. člena veljavnega Zakona o vodah). Celotno besedilo z obrazložitvijo je dostopno na povezavi Državnega zbora.

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/a31f95e6bf7d694db55e5ebdc441e594d67f8cb3f8fd3df05ec41dea8d485c0c .

Dejavnosti določa Standardna klasifikacija dejavnosti (https://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf), ki zajema vse gospodarske, negospodarske in javne dejavnosti. Torej ne gre samo za »objekte v javni rabi«, kot to zavajajoče zatrjuje minister Andrej Vizjak ampak za kakršnokoli dejavnost, ki ji bližina vode ne škodi ali je ne moti. Kaj to lahko pomeni za naše reke, jezera in morja, si lahko samo predstavljamo. Še posebej, ker o vodnih soglasjih ne bo več odločala Vlada, ampak Ministrstvo za okolje in prostor. Na tako pozidanih priobalnih zemljiščih bodo imeli pravico prehoda samo policija, gasilci in ribiški čuvaji. Ribiči pa ne več. Niti seveda nihče drugi. Vprašajmo se, kako bo izgledala naša Kolpa čez 20 let? Zato so nasprotovanje in zahteva za referendum o tej spremembi gotovo upravičeni, saj pozidava v morje, jezera in reke ni tisto, kar bo rešilo naše gospodarstvo. Gre gotovo za uslugo tujemu kapitalu, ki ga naša narava najmanj zanima. Nedopustna in že znana servilnost naših odločevalcev.

*Priobalno zemljišče (širina pasu ob morju, jezeru ali reki)  znaša pri vodah 1. reda (to so morje, 3 jezera in 29 večjih rek) v naseljih 15 m, izven naselja pa 40 m. Pri vodah 2. reda (to so vse druge manjše reke in potoki), je priobalno zemljišče določeno enotno v širini  5 m od brega. Za mejne vode kot je reka Kolpa je pas priobalnega zemljišča ožji in znaša samo 5 m.

Zavajanje je lahko nezavedno ali zavestno. Kako in zakaj to počne minister mag. Andrej Vizjak, lahko le domnevamo? Če so mu podrejeni napačno predstavili vsebino sprememb, ne bi bilo nič narobe, če bi bil kdo ob službo. Če pa podrejeni niso krivi, potem je vsa odgovornost, tudi za zavajanje javnosti in poslancev Državnega zbora, na njem!

Podpis v podporo zahtevi za referendum bo potrebno z osebnim dokumentom overiti na (katerikoli) Upravni enoti.

Niko Šuštarič
Predsednik Društva Proteus, Bela krajina

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava