DL: Poslovna cona Dolenje Kronovo - Tudi trgovina in bencinska črpalka

16.4.2021 | 14:00

Nova poslovna cona v Dolenjem Kronovem bo imela za šmarješko občino velik gospodarski pomen. (Foto: L. M.)

Nova poslovna cona v Dolenjem Kronovem bo imela za šmarješko občino velik gospodarski pomen. (Foto: L. M.)

Občina Šmarješke Toplice načrtuje letos vzpostavitev poslovne cone – Na 12 hektarjih 15 novih parcel, vse prodane – Do konca meseca gradbeno dovoljenje – Za dvomilijonski projekt zadolževanje za 1,8 milijona evrov in 70-odstotno financiranje

Eden ključnih projektov Občine Šmarješke Toplice je gotovo vzpostavitev nove poslovne cone v Dolenjem Kronovem, in sicer na odlični lokaciji ob avtocestnem priključku, na okrog 12 hektarjih velikem zemljišču. Občina cone zdaj nima.

Potem, ko so svetniki občinski podrobni prostorski načrt, ki so ga začeli pripravljati še v letu 2013 pod vodstvom prejšnje županje Bernardke Krnc, leta 2016 sprejeli, se je nato dolgo zatikalo z lastniki zemljišč zaradi cene odkupa, komasacije zemljišč itd. A novi župan Marjan Hribar je stvari premaknil naprej in letos občina načrtuje vzpostavitev cone, ki se uradno imenuje Turistično-storitveno-gospodarska cona (TSGC) Kronovo.

Kot pove župan Marjan Hribar, gradnjo cone načrtuje zagotovo v tem letu v celoti, in sicer bo na 12 hektarjih nastalo 15 novih parcel, ki so vse že prodane. »To nas zelo veseli. Parcele so namenjene domačinom, našim podjetnikom s področja logistike, proizvodnje, storitvenih dejavnosti. Cona bo med drugim bogatejša za bencinsko črpalko in večjo trgovino, kakršne v občini ni. Eden od investitorjev in novih lastnikov določenega dela cone se že pogovarja z znanim trgovskim podjetjem, tako da bomo pokrili tudi to trgovsko dejavnost, ki jo močno pogrešamo v občini,« pove župan.

STO NOVIH DELOVNIH MEST

Cona bo prinesla okrog tristo delovnih mest, a niso vsa nova, teh bo okrog sto, in sicer že v prvi fazi, pravi Hribar. Veliko podjetnikov namreč le prenaša svojo dejavnost iz domačih okolij v cono, kar pomeni prenos določenih delovnih mest in takšnih je okrog dve tretjini.

Investitorji si želijo čim prej začeti z uresničevanjem svojih načrtov, a prej je treba zgraditi celovito komunalno infrastrukturo v coni, kar bo naloga občine. Za to v letošnjem proračunu namenjajo dober milijon in pol.

Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju (po integralnem postopku preko Ministrstva za okolje in prostor in bo pridobljeno najkasneje v tem mesecu), hkrati že poteka postopek za izbiro izvajalca gradnje celovite komunalne infrastrukture v coni. Občina bo za gradnjo črpala nepovratna sredstva dogovora za razvoj regij ter izkoristila dolgoročni namenski kredit pri poslovni banki v višini 1,8 milijona evrov. Gre za premostitveno zadolževanje, po opravljeni simulaciji oziroma poslovnem modelu bodo vhodne investicijske stroške dobili povrnjene preko komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pravijo na občini.

ZADOLŽEVANJE SMISELNO

Nekateri svetniki so imeli pomisleke glede zadolževanje v višini 1,8 milijona evrov za poslovno cono, a po županovem prepričanju je več kot smiselno. »Bilo bi zelo nespametno, da bi privarčevana sredstva namenili za cono, saj so na voljo praktično brezobrestni krediti, sploh pa bomo praktično celotno investicijo dobili povrnjeno s komunalnimi prispevki gospodarskih družb,« pravi Hribar.

Projekt so uvrstili v dogovor za razvoj regij, torej gre za regijski projekt, ki ga bo, tako upajo, sofinancirala država. »Smo v dogovorih z gospodarskim ministrstvom in Službo vlade RS za regionalno politiko, tako da pričakujemo uvrstitev tega projekta v DRR in potem tudi izdatno sofinanciranje. Na tem področju bo na nivoju Slovenije ostalo kar nekaj sredstev in nanje računamo,« pravi Marjan Hribar. V občini se nadejajo 70-odstotnega sofinanciranja ureditve cone.

ENOTEN VIDEZ

Šmarješka poslovna cona v Kronovem pa naj bi bila nekaj posebnega po videzu. Po besedah župana bodo v dogovoru s projektantom pripravili idejni osnutek za idejno zasnovo cone v smislu enovitega videza.

»Vizualno želimo imeti neki presežek. Želimo narediti prvo tovrstno cono v Sloveniji, da bi poslovne zgradbe v njej imele neki enoten značaj, enotno filozofijo, ne glede na različne dejavnosti. S tem želimo cono energetsko in okoljsko narediti sprejemljivo. Verjamem, da bodo novi lastniki temu prisluhnili in se ne vsak zase ukvarjali z arhitektnimi rešitvami, saj bo k tem mogoče pristopiti v nekem paketu,« načrte razkrije prvi mož šmarješke občine Marjan Hribar.

Članek je bil objavljen v 4. številki Dolenjskega lista 28. januarja 2021

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava