DL: Kolesarska povezava - Nočejo, da gre steza čez polja

7.4.2021 | 12:40

Klemen Mlakar

Klemen Mlakar

Robert Janežič

Robert Janežič

Regijski projekt bo občinam Novo mesto, Šmarješke Toplice in Škocjan prinesel dobre kolesarske poti – Projekt 6,7 milijona evrov: iz DRR 3,4 milijona evrov, ostalo prispevajo občine – V škocjanski občini sprememba trase spet na prvotno?

K boljši prometni varnosti bo nedvomno prispeval projekt Regionalne kolesarske povezave med Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom, ki ga v prihodnjih letih želijo uresničiti vse tri občine.

Gre za projekt Dogovora za razvoj regij (DRR), ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto, vodilni projektni partner pa je Mestna občina Novo mesto. Naložba bo sofinancirana iz kohezijskih sredstev, državnega proračuna in lastnih virov občin.

V okviru projekta bodo dogradili manjkajoče ali pa uredili nove, varne kolesarske povezave med tremi občinskimi središči: Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom. Trasa regionalne kolesarske povezave Novo mesto–Šmarješke Toplice–Škocjan bo šla od Seidlove, Šmarješke in Otoške ceste v Novem mestu in naprej prek Družinske vasi, Šmarjeških Toplic in Šmarjete proti Zburam ter od Družinske vasi, mimo Ruhne vasi proti Dobruški vasi do Škocjana.

POLOVICA DENARJA PRIDE

Skupaj bodo zgradili 11,5 kilometra novih kolesarskih povezav, 6,7 kilometra povezav pa bodo uredili po obstoječih cestah (kolesar na vozišču skupaj z motornim prometom). Dolžina že zgrajenih kolesarskih poti na tem območju znaša dobrih sedem kilometrov.

Kot pove direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, je skupna ocenjena vrednost projekta 6,7 milijona evrov. Projekt bosta sofinancirala evropski sklad za regionalni razvoj in ministrstvo za infrastrukturo. Skupna višina sofinanciranja DRR je dobrih 3,4 milijona evrov, od tega znaša del za novomeško občino 1,6 milijona evrov, za šmarješko 1,3 milijona evrov in za škocjansko 700.000 evrov. Konec gradnje je predviden septembra 2023.

O pomenu investicije Bratkovič pove, da bodo kolesarske povezave omogočile dnevno migracijo kolesarjev iz Šmarjeških Toplic in Škocjana proti zaposlitvenemu in upravnemu središču regije, Novemu mestu. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se stremi, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu.

Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo vplivalo na povečanje števila dnevnih kolesarjev. Izboljšali se bodo pogoji za bivanje v primestnem naselju, kakovost zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM10), pozitiven bo vpliv na zdrav način življenja občanov, izboljšale so bodo podobe občin in regije, regijska povezanost in celovitost.

KAKO V ŠMARJEŠKI OBČINI

Na območju občine Šmarješke Toplice sta predvideni gradnja šestih kilometrov samostojne kolesarske poti in ureditev kolesarske povezave po obstoječih cestah v dolžini skoraj 2,2 kilometra.

Nova kolesarska povezava je predvidena na odsekih Dolenje Kronovo–Zbure, od Družinske vasi (od vodarne Jezero) do Šmarjeških Toplic (Prinovec) in od Šmarjete do Zbur ob regionalni cesti R3 ter v smeri Družinska vas–Draga (od Bele Cerkve do Drage) ob trasi avtoceste. Na drugih odsekih bosta urejena ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in kolesarski pas za kolesarje na obstoječem vozišču.

Kot povedo na Občini Šmarješke Toplice, je občinski delež predviden v vrednosti dobrih 562 tisoč evrov, opozarjajo pa, da se cene še lahko spreminjajo, saj je projekt v fazi projektiranja, tudi investicijska dokumentacija je še v obliki delovne verzije.

V ŠKOCJANU SPREMEMBE

V škocjanski občini je bilo kar nekaj polemik v zvezi s traso kolesarske steze, o čemer se je slišalo tudi na sejah občinskega sveta. Sporen je predvsem del od Grmovelj do Škocjana, kjer so določili drugo traso od prvotne: ne ob regionalni cesti, ampak malce stran, po kolovozni poti od Grmovelj prek Zavinka in nato do Škocjana.

»Ta sprememba je nastala zaradi pocenitve projekta – ob regionalni cesti Zavinek–Grmovlje bi bilo treba graditi oporne zidove, kar bi predstavljalo dodatni strošek okrog 200 tisoč evrov, dodatni problem pa bi bil tudi potek trase mimo Kirarjevega doma in ozkega grla v križišču za Zavinek,« pove župan Jože Kapler.

A oglasili so se nezadovoljni občani. Da se je treba o teh rešitvah več pogovarjati z vaščani, ki naj ne bi bili dobro obveščeni, sklicati vaški odbor in proučiti druge možne trase, so opozarjali tudi občinski svetniki iz tega konca občine Robert Janežič, Klemen Mlakar in Jožica Lindič. »Nikakor pa ne nasprotujemo kolesarski stezi in napredku, le najboljšo rešitev želimo,« poudarjajo.

OGLASI SE KS GRMOVLJE

Tudi prebivalci Vaške skupnosti Grmovlje in predstavniki preostalih vasi južnega dela občine so svoje pripombe izrazili v času sprejemanja letošnjega proračuna. Kot povejo, jih nihče ne sprašuje, kaj bi bilo smiselno in dolgoročno dobro za kraj.

Odločno so proti izvedbi kolesarske steze prek kmetijskih zemljišč na odseku Grmovlje–Zavinek–Škocjan. To je zanje neprimerna varianta iz več razlogov: kolesarji se ne morejo voziti po neočiščenih cestah, kar je ob kmetijskih površinah stalnica; kolesarji gotovo ne bodo delali ovinka z glavne ceste in bodo še naprej uporabljali regionalno cesto Grmovlje–Škocjan ter tako ogrožali svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu; južna regionalka od Dobruške vasi do Škocjana mora biti kot glavna vpadnica v občinsko središče zgledno urejena s pločniki, javno razsvetljavo in tudi kolesarsko stezo.

Na te projekte je treba gledati dolgoročno, z zdravo kmečko pametjo, računajo na odgovornost in razum, ne pa da se upoštevajo želje nekaj posameznikov, ki si želijo kolesarsko stezo čez polja, so dejali.

PRVOTNA VARIANTA

Župan Jože Kapler pove, da so pobude občanov vzeli resno, vzpostavili so komunikacijo z lastniki zemljišč v zvezi s traso, naročili so geometra, ki je proučil razmere ob regionalni cesti, te so tudi predstavili, in rešitev je odvisna od finančne konstrukcije. Nagibajo se k prvi različici, da gre torej kolesarska steza ob regionalni cesti, pri čemer jo bodo speljali nižje pod cesto in se tako rešili večjih stroškov zaradi gradnje opornih zidov.

Kapler doda, da so se vsi potrudili za pridobitev sredstev za ta projekt, verjame, da morda še ostanejo kaka nepovratna sredstva, ter tako zmanjšajo finančni delež občine.

Poudari, da gre za 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev v njihov prostor, v dveh letih bodo kar nekaj – več kot 600 tisoč evrov, prispevali tudi sami iz proračuna. Seveda je vse odvisno, kakšna bo ponudba izvajalcev gradnje.

Pojasni še, zakaj ni bila morda izbrana trasa kolesarske steze do Škocjana iz Zbur. »Ta cesta je krajša od 20 kilometrov od mestnega središča, to pa je bil pogoj za uvrstitev v projekt,« pove župan.

Članek je bil objavljen v 3. številki Dolenjskega lista 21. januarja 2021

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava