Kaj so v smetnjakih našli dolenjski inšpektorji?

29.9.2020 | 12:50

Kaj so v smetnjakih našli dolenjski inšpektorji?

Inšpektor Medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v pomladnih mesecih v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov Komunalo Trebnje, d.o.o., izvedel nadzore nad ustreznim ločevanjem komunalnih odpadkov v gospodinjstvih. Nadzori so bili opravljeni na dan prevzema komunalnih odpadkov.

Uporabnik storitev javne službe je dolžan prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na te načine: mešane komunalne odpadke v zabojnikih za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ločene frakcije (mešana embalaža, steklena embalaža, papir) v zabojnikih za ločene frakcije ter biološke odpadke v posebnih zabojnikih, razen če jih sam hišno kompostira. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so zabojniki na dan prevzema do 06.00 postavljeni na prevzemnem mestu, ki je največ 5 m oddaljeno od prometne površine.

Pri nadzorih je bilo na območju občine Trebnje skupaj pregledanih 748 lokacij. V 100 primerih so bile ugotovljene nepravilnosti. Za ugotovljene prekrške je bilo izdanih 39 plačilnih nalogov (globa znese 200 EUR), ter tudi 61 opozoril (delež ugotovljenih nepravilnosti znaša okoli 13 %). Iz tega izhaja, da velika večina uporabnikov pravilno ločuje komunalne odpadke.

Najpogostejše nepravilnosti v zabojnikih za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov) so naslednje:

-       odlaganje bioloških odpadkov (olupki banan, limon, pomaranč, zelenjave, lupine orehov in lešnikov, ostanki hrane, še zapakirana hrana)

-       odlaganje mešane embalaže (plastenke, plastični lončki, plastična embalaža živil, folije, konzerve)

-       odlaganje papirja in papirne embalaže (časopis, reklame, kartonske škatle)

Občane vseeno preventivno opozarjamo, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenske zabojnike. Z nadzori bomo še nadaljevali. Informacije ob morebitnih dvomih, kaj sodi v kateri zabojnik, lahko pridobiti pri izvajalcu javne službe na tel. 040 757 622 ali pri inšpektorju na tel. 040 672 906 ter tudi na spletni strani Komunale Trebnje, d.o.o.

Oktobra nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih objektih

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Skupne občinske uprave občin Dolenjske bodo skupaj z javnim podjetjem Komunalo Trebnje d.o.o. v oktobru izvajali nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov na skupnih zbiralnicah pri večstanovanjskih stavbah.

Občane preventivno opozarjamo, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenske zabojnike. Odlaganje odpadkov v okolje oziroma izven (ob) zabojnikih je prepovedano. Tako odlaganje odpadkov omogoča brskanje živali po smeteh, nenadzorovan raztros odpadkov po okolju, smrad in kvari videz naselja.

Cilj inšpekcijskega nadzora bo preveriti, ali in v kolikšni meri uporabniki upoštevajo pravila ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava