Trupla v jarku: Za zločin so vedeli storilci in krajani; vodilni do smrti lagali

11.9.2020 | 14:45

Trupla v jarku: Za zločin so vedeli storilci in krajani; vodilni do smrti lagali
Trupla v jarku: Za zločin so vedeli storilci in krajani; vodilni do smrti lagali
Trupla v jarku: Za zločin so vedeli storilci in krajani; vodilni do smrti lagali
Trupla v jarku: Za zločin so vedeli storilci in krajani; vodilni do smrti lagali

Zaradi priprav na gradnjo akumulacijskega bazena HE Mokrice je investitor, Infra d.o.o., naročil ekshumacijo posmrtnih ostankov iz dela protitankovskega jarka pri Mostecu, ki ga bo po izgradnji HE Mokrice zalila voda.

Zgodba prikrivanja in odkrivanja vojnega zločina in zločina proti človeštvu v protitankovskem jarku pri Mostecu je zgodba, ki se ponavlja v neskončnih različicah.

Da se je tam zgodil zločin, so vedeli storilci in seveda tudi krajani.

Od sodelujočih pri zločinu je Ivu Žajdeli leta 1990 pričal Franc Miklavčič, šofer enega od devetih ali desetih tovornjakov, ki je vozil domobrance in civiliste iz koncentracijskega taborišča Teharje, spotoma pa so nalagali še civiliste. (1990 Demokracija) Šofer Franc Ugovšek je pričal pred Pučnikovo parlamentarno komisijo. (1994 Ugovšek)

Naj pripomnimo, da so vodilni komunistični politični policisti (npr. Mitja Ribičič) in poveljujoči Korpusa narodne obrambe, ki je izvajal umore (npr. Bojan Polak) do smrti lagali, da o množičnih umorih vojnih ujetnikov in civilistov po drugi svetovni vojni ne vedo nič.

Med možne žrtve poleg slovenskih domobrancev in civilistov omenjajo še hrvaške vojne ujetnike in civiliste ter vojne ujetnike iz esesovske divizije Prinz Eugen.

Od domačinov je leta 2010 Božidar Zajc zapisal: »Po pričevanju pokojnih staršev Ivana in Zofije Zajc so imeli jeseni 1945, ko so se vrnili iz izgnanstva, prepoved dostopa in obdelave njive p. š. 195/2. Oče Ivan Zajc je povedal, da je po skrivnem ogledu njive julija 1945 iz zemlje močno zaudarjalo (iz zemlje je kar vrelo) in zato sem prepričan, da je tudi na naši zemlji precej posmrtnih ostankov pobitih ljudi!«

Fotografija mladinske delovne akcije, ko so dodatno zasipali eno od morišč in grobišč, je verjetno z Mosteca.

Prvo sondiranje tega morišča in grobišča je bilo neuspešno. Njegovo razsežnost je odkrilo sondiranje, ki ga je v drugi polovici oktobra in v začetku novembra 2010 vodil Marko Štrovs. (2010 Štrovs)

V poplavnem območju, kjer poteka ekshumacija, je bilo opravljeno še dodatno sondiranje. Investitor izgradnje HE Brežice je bil obveščen, da je potrebno pred gradnjo ekshumirati posmrtne ostanke v tem delu protitankovskega jarka.

Prilagam še poročilo dr. Uroša Koširja o trenutnih ugotovitvah ekshumacije. (2020 Košir)

Predsednik Komisije Vlade R Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč
dr. Jože Dežman

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava