DL: Črnomelj - Na kavico pod plezalno steno

13.7.2020 | 14:50

Občina Črnomelj ureja staro mestno jedro. Trgu, s katerega je fotografija, so že nadeli bolj ali  manj končno podobo, v katero so na primer posrečeno dodali tudi  uporaben pitnik. (Foto: B. K.)

Občina Črnomelj ureja staro mestno jedro. Trgu, s katerega je fotografija, so že nadeli bolj ali manj končno podobo, v katero so na primer posrečeno dodali tudi uporaben pitnik. (Foto: B. K.)

Občinski svetniki dopolnili odlok o taksah, ki spremenjen daje možnosti, da bodo gostinci odprli gostinske vrtove na urejenih javnih površinah – Namig o tem, da se dediščina starega mestnega jedra lahko kosa s trgovskimi središči

Črnomelj se, kot številna podobna in druga mesta, vsaj deloma nelagodno vprašuje, kako oživiti in poživiti staro mestno jedro. Na to odgovarja tudi eden od občinskih odlokov, potem ko ga je na predlog občine vzel pod povečevalo tudi občinski svet.

Črnomaljski občinski svetniki so na aprilski seji v okviru obsežnega dnevnega reda namreč dopolnili odlok o občinskih taksah. Po tako potrjenih spremembah so po ocenah občine večje možnosti, da bodo gostinci v toplih pomladnih in poletnih dneh občanom ponudili storitve na gostinskih vrtovih na urejenih javnih površinah. Pričakovanja odlokodajalca gredo v to smer, da bodo gostinci poleg mize in stola občanom ponudili še kaj posebnega za kratek čas in celo za razgibavanje. »V Občini Črnomelj dovoljujemo uporabo in določamo višino nadomestila za uporabo javnih površin za potrebe razstav in zabavnih prireditev, parkiranja, kampiranja in drugih zadev, določenih z zakonom skladno z določili Odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj. V zadnjem obdobju pa se je pojavila tudi potreba po uporabi javnih površin za potrebe gostinskega vrta in spremljajočih dejavnosti, na primer igral, mobilne plezalne stene in podobnega,« pojasnjujejo na Trgu svobode 3 v Črnomlju. Tudi če bi občina želela uresničiti tovrstne pobude, za to ni imela pravne podlage, zato je predlagala dopolnitev odloka.

»Sproščene javne površine bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja in družabnega utripa v mestnem jedru.« Občina Črnomelj

V Črnomlju so v zadregi, ker v mestu nimajo veliko urejenih javnih površin, ki bi bile primerne za omenjeno uporabo. Toda v prihodnost gledajo optimistično, saj si z ureditvami, zlasti v starem mestnem jedru, postopno odpirajo te možnosti. Seznam vseh načrtovanih ureditev v mestu je precej dolg, med njimi omenjajo brv, ki bo povezala mestno jedro s parkirišči v poslovni coni Majer, prekategorizacijo državne ceste skozi mestno jedro in novo prometno ureditev v mestnem središču in drugo. Z načrtovanimi posegi bodo razbremenili javne površine, ki se zdaj dušijo pod parkiranimi avtomobili ali so kako drugače preobremenjene s prometom motornih vozil. »Sproščene javne površine bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja in družabnega utripa v mestnem jedru ter ne nazadnje tudi k oživitvi počasi zamirajočega življenja v starem mestnem jedru,« pravijo na občini v Črnomlju. S tem, ko bi oziroma bodo gostinci ponudili storitve in tudi morebitne spremljajoče dejavnosti na gostinskih vrtovih na urejenih javnih površinah, bodo meščani in obiskovalci dobili tudi namig o tem, da se arhitekturna dediščina starega mestnega jedra lahko kosa z danostmi nastajajočih trgovskih središč in da jih celo prekaša.

S spremembami in dopolnitvami Odloka o občinskih taksah bo občina omenjeno pričakovano ponudbo urejala v prehodnem obdobju. Ko se bo mesto odločilo, da bo oživljanju svojega jedra namenilo še več urejenih površin in bodo te površine tudi na veliko zaživele, bo občina sprejela poseben odlok o rabi tega prostora. S spremembami in dopolnitvami Odloka o občinskih taksah, še pojasnjujejo na občini, dodajajo nov taksni predmet – uporaba javnih površin za gostinski vrt in spremljajoče dejavnosti, na primer igrala, mobilna plezalna stena ipd. Pri tem tudi predpisujejo, da mora prosilec poskrbeti za celostno ureditev izbrane površine, kot to določi strokovna služba za urejanje prostora.

Z nizom ukrepov, s katerimi se v pričakovanju oživljenja starih mestnih jeder spogledujejo mnoga mesta, med njimi tudi Črnomelj, so mesta mogoče nekoliko pozna. Nakupovalna središča, ki jim s takimi pozdravi želenemu ponovnemu vrvežu na trgu in starih ulicah mesta nenasilno napovedujejo močno tekmo, namreč že ponujajo veliko drobnih, duhovno nezahtevnih in sila enostavnih užitkov, ki v občanu kot prepričanem obiskovalcu in sopotniku nakupovalnih centrov vzbujajo občutek popolnosti sveta in osebne potešenosti v iskanju stika s samim seboj ter s skupnostjo in njeno arhitekturno, družbeno, kuharsko, politično in drugo zgodovino. Ampak ta zgodovina je, to pa gre poudariti, bolj kot v nakupovalnih centrih na ogled in v užitek v starih mestnih jedrih ali pa predvsem ali celo samo tam. Gre za to, koliko je človek sedanjega novega veka še sposoben uvida v vrednote dediščine, ki je tudi njegova lastna. Zato se zdi, da je za spremembe, kot jih prijazno in dobronamerno želi uvesti denimo omenjeni črnomaljski dopolnjeni občinski odlok o taksah, treba državljane začeti navduševati v domači izbi kmalu po rojstvu ter v nadaljevanju v vrtcih in višjestopenjskih vzgojno-izobraževalnih okoljih.

Članek je bil objavljen v 19. številki Dolenjskega lista 7. maja 2020

M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava