DL: Komunalne zadeve v šmarješki občini - Vodovod Čelevec ne bo več vaški

19.5.2020 | 11:15

Simbolna slika (foto: arhiv)

Simbolna slika (foto: arhiv)

V okviru HI obnavljajo dodatni vodovodni odsek od vodarne Jezera do Prinovca – Subvencij bo letos bistveno manj – Vaški vodovod Čelevec bodo letos prenesli v upravljanje novomeške komunale – Redno pregledovati hidrantno omrežje

Komunalne zadeve so bile na občinski seji pretekli teden glavna točka dnevnega reda. Svetniki so soglasno sprejeli poslovni načrt Komunale Novo mesto, d. o. o., za leto 2020.

V občini želijo ob upoštevanju subvencije iz proračuna – ta nastaja zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb – priti do ničelnega poslovnega izida.

Na vodooskrbi načrtujejo negativni poslovni rezultat v višini dobrih šest tisoč evrov, na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ravno tako negativni rezultat v višini 21 tisočakov, na področju ravnanja z odpadki pa bo pozitiven, »saj so v vseh občinah, tudi v vaši, že lani sprejeli cene, ki so na nivoju polnih lastnih cen«, je dejal direktor novomeške komunale Gregor Klemenčič. Zaradi dobrega sodelovanja z občino – tudi letos načrtujejo kar nekaj investicij – računajo na 18.781 tisoč evrov subvencij, kar je bistveno manj kot v preteklih letih, ko so bile od 31 pa tudi do 80 tisočakov. To pomeni, da bo več denarja iz najemnin prišlo v proračun. Višina najemnine v šmarješki občini znaša 248 tisoč evrov, za obnovo in vzdrževanje investicij naj bi ostalo 194 tisoč evrov.

»Upam, da bomo ta plan uresničili,« je dejal direktor Klemenčič, ki je med drugim povedal, da v okviru Hidravličnih izboljšav (HI), ki bodo letos zaključene, zdaj tudi v šmarješki občini obnavljajo dodatni vodovodni odsek, in sicer od vodarne Jezero do Prinovca. V podjetju imajo v načrtu uvedbo enotne cene vode: najprej na območju občin, kjer potekajo HI, nato še na ostalem.

Klemenčič je pritrdil svetniku Tonetu Bobiču, da je treba redno pregledovati in vzdrževati hidrantno omrežje, ki ni del vodovodnega omrežja in je za te stvari treba denar zagotoviti iz občinskega proračuna. V kratkem načrtujejo sestanek s prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini, naredili bodo popis in nato postavili prioritete, saj za vse denarja gotovo ne bo.

Klemenčič, ki poudarja dobro sodelovanje z občino, je povedal še, da je letos v načrtu prenos vaškega vodovoda Čelevec na njihovo gospodarsko javno službo, torej pod oskrbo in upravljanje komunale. Lani so naredili skupen ogled z vodstvom komunale, na sestanku so se že dogovorili za aktivnosti. »Gre seveda tudi za dodatna vlaganja, da to omrežje povežemo v obstoječe vodovodno omrežje, ki je v upravljanju komunale. Posegi so na števcih, priključkih, urediti bo treba sistem plačevanja. Gre za tehnično izvedbo in na drugi strani sodelovanje z občani, ki bodo prišli na nov vodovod. Kadarkoli lahko računate na pomoč komunale,« je zagotovil Klemenčič.

Kot je dodal župan Marjan Hribar, sodelujejo z občani, saj želijo, da je zadeva usklajena. »Organizirali bomo informativni sestanek, povabili vsa gospodinjstva in oba svetnika s tega območja,« je obljubil in dodal, da imajo v proračunu potreben denar za prenos zagotovljen in želijo, da letos res bo realizacija.

Klemenčič je podrobno pojasnil še težave, ki jih imajo slovenske komunale z odvozi odpadkov, zlasti embalaže, kjer na področju neprevzemanja vlada pravi kaos. »Zadnje, kar si želimo, je, da ne bi bilo prevzemanja na terenu,« je dejal. Embalažo že nekaj tednov balirajo v kocke, da pridejo do prostora, a to je seveda njihov strošek. Na našem območju mesečno zberejo med 250 in 300 ton odpadkov.

Članek je bil objavljen v 9. številki Dolenjskega lista 27. februarja 2020

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava