DL: Osnovna šola Loka Črnomelj - Po toči so dolgo zvonili

12.5.2020 | 16:00

Stari del šole, ki je zaprt.

Stari del šole, ki je zaprt.

Spomin na uničujočo točo junija 2018

Spomin na uničujočo točo junija 2018

V prostorih, ki jih uporabljajo, marsikje poka in se lušči omet.

V prostorih, ki jih uporabljajo, marsikje poka in se lušči omet.

Luknjo v stropu se da zadelati s tesnilno peno. Toda voda pride skozi streho še drugje.

Luknjo v stropu se da zadelati s tesnilno peno. Toda voda pride skozi streho še drugje.

Pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič

Pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič

Ravnateljica Damjana Vraničar in predsednica sveta staršev Renata Lozar (z leve) pred eno od zaprtih učilnic

Ravnateljica Damjana Vraničar in predsednica sveta staršev Renata Lozar (z leve) pred eno od zaprtih učilnic

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. februarja potrdilo projektno nalogo v zvezi z gradnjo Osnovne šole Loka Črnomelj, potem ko je to že storila Občina Črnomelj v začetku meseca. Potrditev dokumenta očitno pomeni, da so se stvari v zvezi s prenovo oziroma gradnjo te šole naposled premaknile z mrtve točke.

»V tej fazi v postopkih, kjer smo zdaj, bi morali biti že pred enim letom,« pravi ravnateljica Damjana Vraničar. Kot je pojasnila, je stari del šole, ki je iz leta 1967, v letih uporabe objekta močno načel zob časa. Omet se lušči, okna ne tesnijo, udirajo se tla. Toča v juniju leta 2018 je stanje starega dela šole še dodatno poslabšala. Del stare šole je od takrat do danes zaprt, streho pokriva plastična folija. Za stari del šole so sicer že decembra 2014 izvedenci gradbene stroke ocenili, da bi obnova stala več, kot če bi ta del porušili in ga zgradili na novo. »Leta 2015 smo z občinskim denarjem obnovili nevarno streho v jedilnici šole. V letih 2015–2017 je občina v javnem razpisu pridobila projektno dokumentacijo za novogradnjo šole in delno rekonstrukcijo starega dela,« pravi ravnateljica, ki dodaja, da je tudi sama decembra 2016 na ministrstvu predstavila takratni ministrici nujnost novogradnje. »Predlagali so nam, da naj imamo pripravljen projekt, ko pa bodo odprli razpise za novogradnjo s sofinanciranjem države, bi lahko imeli prednost. Na sestanku so bili prisotni takratna županja s sodelavci in arhitektka. Projekt smo v naslednjem letu pripravili do te mere, da smo marca 2018 pridobili gradbeno dovoljenje in pohlevno čakali na razpis, a dobili smo točo,« pravi Vraničarjeva. Šolo je po ujmi junija 2018 obiskal takratni predsednik vlade Miro Cerar in na vladi so sprejeli sklep, da bo šolo država financirala z denarjem za elementarne nesreče. Istega leta 16. avgusta je šolo obiskala ekipa iz vladnega sektorja za naložbe. Skupaj z županjo in njenimi sodelavci si je ogledala šolo. Po ravnateljičinih besedah je arhitektka s sodelavci z Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport podala strokovno mnenje 21. decembra 2018. Po tistem je ministrstvo želelo revizijo že obstoječega načrta obnove oziroma gradnje. V začetku januarja 2019 je šolo obiskal črnomaljski župan Andrej Kavšek, 5. junija 2019 so v šolo prišli predstavniki ministrstva, projektanti in župan s sodelavci. Zatem se je zvrstila še vrsta usklajevalnih sestankov, največ pripomb so imeli predstavniki ministrstva in arhitektov. Vmes, oktobra 2019, je inšpektorica za zdravje izdala odločbo, da morajo v šoli do 31. avgusta 2020 obnoviti vse stene, talne obloge in vse podboje vrat in oken v starem delu šole zaradi zdravstveno-higienskih razlogov.

ZAVZETO

Predsednica sveta staršev Osnovne šole Loka Renata Lozar poudarja, da sta si šola in občina vsa leta zelo prizadevali za prenovo oziroma gradnjo šole. Stvari na vladni ravni so se vedno bolj zapletale, videti je bilo, kot da ministrstvo odlaga sprejem končne odločitve o začetku gradnje šole. »Nas starše skrbi, v kakšnih razmerah poteka pouk, zato nas čudi, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v svojem odgovoru zapisalo, da mi izvajamo pritisk nanj s tem, ko opozarjamo na razmere v šoli,« pravi predsednica sveta staršev Renata Lozar.

Ker so stvari zastale, je svet šole v pismih ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport ter uradu vlade prosil za pospešitev postopkov za gradnjo, a odgovora svet ni dobil, pojasnjuje predsednica sveta šole Maja Kocjan. »Nato smo se odločili, da v decembru 2019 napišemo člani sveta zavoda in sveta staršev skupno pismo ministru za šolstvo, znanost in šport gospodu Pikalu, kjer smo jasno dali na znanje, da če se stvari ne bodo občutno premaknile, seznanimo s stanjem širšo javnost,« navaja Kocjanova. Sveta šole in staršev sta potem prejela že omenjeni odgovor s pojasnilom, da mora občina predložiti ustrezno projektno nalogo. Kot pravi tudi Maja Kocjan, je v tem odgovoru minister neupravičeno zapisal, da člani sveta šole in sveta staršev pritiskajo na ministrstvo in si ne prizadevajo za zagotavljanje kakovostne projektne naloge.

Kritika Lozarjeve in Kocjanove se nanaša na odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 16. decembra lani, naslovljen na šolo ter svet šole in svet staršev, kjer je minister dr. Jernej Pikalo med drugim zapisal: »Poudariti pa moramo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v najvišje dobro otrok vlaga vse svoje napore v to, da se čim prej poizkuša poiskati ustrezno rešitev za namen priprave ustrezne projektne naloge in s tem zagotoviti ustreznost in skladnost gradnje z obstoječimi veljavnimi predpisi, vendar pa do sedaj Občina Črnomelj še ni uspela dostaviti projektne naloge, ki bi zadostila veljavnim predpisom.«

RAZSELJENI

Projektno nalogo, najnovejšo in očitno zdaj končno, za Osnovno šolo Loka Črnomelj so torej pred dnevi potrdili. V šoli – ta ima 499 učencev v matični šoli v Črnomlju ter 41 v podružnični šoli Adlešiči in 14 v podružnični šolo Griblje – sedaj upajo na čimprejšnji začetek gradnje v Črnomlju, kot pravita ravnateljica Damjana Vraničar in njena pomočnica Sonja Malnarič. Dokler ne bo novega objekta, bodo pouk še organizirali tako, kot ga izvajajo že nekaj časa in kot ga je napovedala ravnateljica Vraničarjeva tudi še ob začetku šolskega leta 2019/20 v šolski publikaciji: »Tudi to šolsko leto bo pouk potekal na različnih lokacijah, saj se bosta dva oddelka 4. razreda vozila na podružnično šolo Adlešiči, za dva oddelka 5. razreda pa se bo pouk odvijal v prostorih Srednje šole Črnomelj.« Taka razseljenost pomeni za šolo veliko dodatnega usklajevanja in tudi skrbi. »Učenci se vsak šolski dan zberejo zjutraj v matični šoli. Počakati moramo, da se pripeljejo vsi; smo šola vozačev. V spremstvu učiteljev jih nekaj odpeljemo drugam. Po pouku učence pripeljemo nazaj v matično šolo in od tu gredo domov,« pravi ravnateljica.

Na dolgotrajne priprave na gradnjo so predstavnice šole ter sveta šole in sveta staršev opozorile tudi na nedavni novinarski konferenci, ki so jo šola ter oba sveta napovedala že ob neučinkovitem dopisovanju z ministrstvom in vlado. »Nismo šli v medije na prvo žogo,« pravijo. Seveda ni šlo za prvo žogo, saj je projektno nalogo ministrstvo, kot rečeno, potrdilo pred dnevi. Kakor koli, dogovarjanja so bila dolgotrajna in postopki do sprejema projektne naloge so podobni dogajanju na igrišču, kjer žoga potuje med igralcema. Tako se zdi še zlasti zato, ker prva projektna naloga za ureditev starega dela šolske stavbe sega še v leto 2014.

Članek je bil objavljen v 9. številki Dolenjskega lista 27. februarja 2020

Besedilo in fotografije: M. Luzar

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

14d nazaj+6     + (6)     – (0)     Oceni Lojzekov stric 

Pri tej šoli se v prvi vrsti pokaže delo , prejšnje županje in podžupana , ki je še celo državni svetnik , tudi ministrstrstvo je njegova stranka vodila , tako da stvari tle niso štimale . Da ni šole je največja odgovornost pri stranki SD, Skozi pri koritu, nič krivi, šole pa ni. Tudi v gimnaziji se njihovi kadri ne obnesejo najboljše šola propada .

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava