Pismo Janši: Kako naj Romi sploh ravnajo samozaščitno?

2.4.2020 | 16:30

Romsko naselje, ilustrativna slika (foto: arhiv)

Romsko naselje, ilustrativna slika (foto: arhiv)

Spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša! V zvezi z razglasitvijo vladnih ukrepov za zaščito prebivalstva pred virusom COVID-19 je situacija romske skupnosti v Sloveniji posebej zaskrbljujoča. Romska manjšina na Dolenjskem in in drugod je zaradi koronavirusa visoko ogrožena rizična skupina. V mnogih naseljih nimajo dostopa do vode, so brez ustreznih sanitarij in osnovnih  higienskih pogojev, kar predstavlja posebno zdravstveno tveganje tako za romsko manjšino, kakor za posledično tudi za širšo skupnost.

V sedanjih kriznih razmerah se pripadniki romske skupnosti zadržujejo doma, kar pomeni v naseljih brez pitne vode in brez zadostnih higienskih pogojev in v človeka nedostojnih razmerah. Romi upoštevajo in spoštujejo navodila Vlade Republike Slovenije, a so pri tem bistveno omejeni in nimajo možnosti ravnati samozaščitno ter v skladu z veljavnimi navodili vlade, saj številne družine domujejo v neprimernih in zdravju nevarnih bivalnih razmerah, kjer samozaščitno in preventivno ravnanje ni mogoče.

Že tako slaba situacija se je s pojavom epidemije še dodatno poslabšala in zaostrila, zdravje romskega prebivalstva, otrok in družin, pa je zaradi opisanih razmer, še posebej resno ogroženo. Po neuradnih podatkih živi v Sloveniji v 128 naseljih okoli 10.000 pripadnikov romske skupnosti, mnoga naselja so brez osnovne infrastrukture. Kronavirus predstavlja izredno veliko grožnjo v romskih naseljih na jugovzhodu Slovenije, kot denimo Goriča vas pri Ribnici, Žabjak pri Novem mestu, Lokve pri Črnomlju, Dobruška vas v občini Škocjan in Ponova vas pri Grosuplju, ki nujno potrebujejo pomoč.

Za pomoč smo se pri Zvezi Romov za Dolenjsko že obrnili na civilno zaščito, Rdeči križ in druge, vendar nismo bili uslišani. Prepuščeni smo sami sebi, nemočni ujetniki nesrečnih okoliščin.

Romska etnična skupnost v Republiki Sloveniji je uradno priznana in zakonsko varovana manjšina, ki jo ščitita Ustava in zakonodaja. Položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji zagotavlja 65. člen Ustave Republike Slovenije in Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. 70a. člen Ustave zagotavlja vsem prebivalcem tudi pravico do pitne vode.

Tudi Romi imamo državljanske in človekove pravice in bi v kriznih razmerah, kakršna je sedanja epidemija, morali biti deležni enake javne skrbi, zdravstvenega varstva in zdravstvene oskrbe, kakor ostali državljani in državljanke.

Že vrsto let romske organizacije in združenja opozarjamo na kratenje pravice do pitne vodne in slabe socialne razmere v romskih naseljih. Prav tako na problematiko že vrsto let opozarja tudi Varuh človekovih pravic

Na težave, ki se ob epidemiji lahko pojavijo v romskih naseljih, kjer nimajo zagotovljene pitne vode, je pred kratkim opozoril tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je Ministrstvu za zdravje priporočil namestitev cistern. Pripravili so tudi predlog glede na sedanje epidemiološke razmere, da bi preprečili in obvladali širjenje okužb z virusom COVID-2 in ga posredovali na pristojno ministrstvo. Svetovali so, da se na krajevno običajen način namestijo cisterne s pitno vodo v romskih naseljih, ki nimajo dostopa do javnega vodovoda.

Razmere so iz dneva v dan slabše, epidemija je, tako kot ostale prebivalce Slovenije, močno prestrašila tudi Rome. Zato Vlado Republike Slovenije, v skladu z objavljenimi ter veljavnimi zaščitnimi ukrepi pred epidemijo COVID-19, prosimo za nujno pomoč in pozivamo k takojšnjemu ukrepanju. V Zvezi Romov za Dolenjsko predsednika vlade in vlado pozivamo, da pri lokalnih oblasteh posreduje, da se v romska naselja brez vode dostavijo cisterne s vodo. Prav tako pozivamo, da se prebivalcem v romskih naseljih zagotovi nujno zaščitno opremo, zaščitne maske in rokavice ter higienska dezinfekcijska sredstva in razkužila.

Zdravstveni problemi še bolj eskalirajo tam, kjer ljudje nimajo urejenega bivalnega okolja in pitne vode.​​​​ Zato upamo in pričakujemo, da boste odločno, z vso odgovornostjo in humanostjo ravnali v smeri za zajezitev epidemije in da boste našli razumevanje in posluh za perečo in skoraj brezizhodno situacijo romskih naselij ter zagotovili najnujnejšo pomoč v tem kriznem času in razmerah visokega zdravstvenega tveganja tudi romski manjšini.

Vljudno prosim za čimprejšnji odgovor.

S spoštovanjem,

Zveza Romov za Dolenjsko
Bogdan Miklič, predsednik

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava