Občina Straža: Prostovoljci, javite se!

28.3.2020 | 16:00

Dušan Krštinc: ''Verjamem, da vas je v naši občini kar nekaj takšnih, ki bi kot  posamezniki želeli priskočiti in prostovoljno pomagati v dani situaciji.''

Dušan Krštinc: ''Verjamem, da vas je v naši občini kar nekaj takšnih, ki bi kot posamezniki želeli priskočiti in prostovoljno pomagati v dani situaciji.''

Spoštovane občanke, spoštovani občani, za nami je 14 dni, odkar se je spremenilo življenje v naši državi, v naši občini. Živimo v času, ko je svet zajela pandemija korona virusa - SARS CoV2 (COVID-19). »Najboljše zdravilo«, če lahko tako rečemo je, da omejimo srečevanja, nakupovanja in ostale aktivnosti, pri katerih naj bi bilo skupaj več ljudi.

Zavedati pa se moramo, da se življenje zaradi virusa ne sme ustaviti in se tudi ni. Svoje delo še vedno opravljajo zdravstveni delavci, lekarnarji, trgovci v živilskih in kmetijskih trgovinah, komunalni delavci, nekatere tovarne in obrtniki obratujejo v prilagojenih razmerah in še bi verjetno lahko naštevali.

Tudi na Občini Straža tako občinska uprava kot župan delamo - vendar prilagojeno v skladu z navodili Vlade Republike Slovenije. Občinska uprava in župan opravljamo vse nujne zadeve in tudi redne, kolikor nam dopušča prilagojeni delavnik.

Že takoj na začetku pojava bolezni v Sloveniji smo se sestali tudi z vodstvom Osnovne šole Vavta vas ter vrtcem Krkine lučke, zdravstveno službo v Straži, Lekarno Straža, Civilno zaščito občine Straža in humanitarnimi organizacijami, ki delujejo v občini Straža.

Vsekakor so na prvem mestu dela in aktivnosti v zvezi s pandemijo. S poveljnikom in predstavniki Civilne zaščite smo pripravili vse potrebno za morebitne izredne razmere, nabavili smo tudi zaščitno in ostalo opremo. Z zaščitno opremo oskrbujemo tiste, za katere smo po zakonu oz. navodilih dolžni: patronažno službo, pogrebno službo, dostavljalce hrane, delavke DSO, ki izvajajo pomoč na domu ter nekatere člane nevladnih organizacij. Redno imamo sestanke s predstavniki Civilne zaščite, humanitarnih organizacij Karitas župnije Vavta vas in KO Rdečega križa Straža glede oskrbe ogroženih s hrano.

Prav tako smo dnevno na vezi z regijsko Upravo za zaščito in reševanje Novo mesto, kjer sledimo njihovim navodilom in ukrepom. Ti nas delno oskrbujejo tudi z zaščitno opremo.

Verjamem, da vas je v naši občini kar nekaj takšnih, ki bi kot posamezniki želeli priskočiti in prostovoljno pomagati v dani situaciji. Zato vse, ki ste kot prostovoljec pripravljeni sodelovati in nuditi pomoč ljudem v stiski v času epidemije, to naredite tako, da se obrnete na Občino Straža oz. nam pišete na info@bcina-straza.si.

Vaše pomoči se bomo poslužili, ko bo le ta potrebna.

Vse občane prosim, da upoštevate navodila in ukrepe glede omejitev. Le na ta način nam bo uspelo bolezen čim bolj zajeziti ter tako ohraniti zdravje in življenja.

Čeprav sem po svoji naravi družaben človek in imam rad družabno, poklicno ali kakšno drugo obliko srečevanja ljudi, vas tokrat prosim, da se skupaj trudimo še naprej spoštovati sprejete ukrepe glede dane situacije.

PAZIMO SVOJE ZDRAVJE IN OHRANIMO ŽIVLJENJA!

                                                                                          Župan Občine Straža
                                                                                                   Dušan Krštinc

Informacije glede oskrbe za starejše občane

Za starejše in pomoči potrebne občane, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin, smo v primeru oskrbe oz. pomoči dosegljivi na tel: 041 610 801 ali 031 318 550.

Informacije za prostovoljce

Vsi, ki ste kakorkoli pripravljeni s svojim prostovoljnim delom pomagati, se lahko obrnete na Občino Straža na tel. 07/ 3848-550 ali nam pišete na info@bcina-straza.si.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava