Priprava strategije za mlade v občini Semič - anketa

26.3.2020 | 09:30

Priprava strategije za mlade v občini Semič - anketa

Občina Semič, Odbor za mlade Občine Semič in Inštitut za mladinsko politiko so združili moči zato, da bi prisluhnili potrebam mladih in pripravili Strategijo za mlade občine Semič.
 
Strategija za mlade je izjemno pomemben dokument, saj za daljše obdobje usmerja delovanje Občine na področju mladine. V občini Semič so se zato odločili, da bo strategija za mlade celostna, temeljila pa bo na analizi potreb in želja mladih ter na analizi že obstoječih ukrepov Občine.
 
V ta namen vabijo vse mlade od 15. do 29. leta s stalnim bivališčem v občini Semič, da sodelujete v pripravljajočih se aktivnostih. Slednje bodo podlaga za pripravo takšne strategije za mlade, ki bo odgovarjala na vaše potrebe in želje. 
 
Svoje želje in predloge lahko posredujete tako, da do 15. aprila 2020 izpolnite anketo, ki je v spletni obliki dostopna na  povezavi https://www.1ka.si/a/256080.
 
Pomembnost pripravljajoče Strategije za mlade občine Semič naznanja podatek, da bodo v njej zapisani ukrepi za mlade, ki jih bo Občina v nadaljnjih letih izvajala na področju mladine in bodo segali na različna področja življenja mladih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, mladinsko organiziranje, participacija, prosti čas in druga področja. 
 
Zatorej »Mladi, naj bo vaš glas slišan!«

TIC Semič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava