Brezplačen četrtek za počitnikarje - ogled filma in razstav, srečanje z graščakom, ..., grad Metlika

27.2.2020 | 10:00

BREZPLAČNA ČETRTKA ZA POČITNIKARJE

Belokranjski muzej Metlika vabi osnovnošolce, dijake, njihove starše in stare starše

V ČETRTEK, 20. FEBRUARJA 2020

in

V ČETRTEK, 27. FEBRUARJA 2020

med 10. in 16. uro V METLIŠKI GRAD

◊ na ogled filma Podobe Bele krajine ◊

◊ na srečanje z zadnjim metliškim graščakom ◊

◊ na ogled stalnih in občasnih razstav ◊

◊ na uživanje ob ilustracijah Matije Cipurića ◊

◊ k nakupu izbora publikacij po polovični ceni ◊