DL: Vodooskrba - Vaščani ne podpišejo soglasja

14.1.2020 | 13:30

Anton Maver

Anton Maver

Štefan Povšič

Štefan Povšič

Prebivalci Češnjic od župana želijo zagotovilo, da jim ne bo treba plačati komunalnega prispevka za vodovod – Vaški vodovod želijo priključiti na javni sistem – Občina tam načrtuje tudi gradnjo kanalizacije – Župan ostro zavrača očitke, da govori eno, dela pa drugo

Kar nekaj vaških vodovodov v občini Mokronog-Trebelno so v zadnjih letih priključili na javno omrežje. Zanimanje, da dobijo neoporečno pitno vodo iz javnega sistema, so pokazali tudi vaščani Češnjic pri Trebelnem, župan Anton Maver pa jim je ob tem zagotovil, da jim ne bo treba plačati komunalnega prispevka. A nedavno je v javnosti zakrožila novica, da ga bodo morali vseeno poravnati. Zaradi tega so nekateri zmedeni in nočejo podpisati služnostnih pogodb, od župana pa zahtevajo pojasnila.

Vaščani Češnjic so pred skoraj petimi desetletji sami zgradili vodovodni sistem, ki ga še danes uporabljajo. Kot pravi tamkajšnji občinski svetnik Štefan Povšič, so imeli v preteklosti nekaj težav s kakovostjo pitne vode, v zadnjih petih letih pa so vzorci dobri. A po zgledu nekaterih drugih naselij bi se tudi sami radi priključili na javno omrežje ter si s tem zagotovili trajno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. S tem bi vodovod prešel v trajno last občine. Priključitev ne bo zahtevna, saj so le nekaj sto metrov stran nove vodovodne cevi, ki so jih v zemljo položili ob nedavni gradnji vodovoda od Vrha pri Trebelnem, prek Bitovske gore do Čilpaha, pravijo na občini in dodajajo, da bo potrebno zgradili le nekaj deset metrov vodovoda do vodohrana na Češnjicah, za pridobitev gradbenega dovoljenja pa od vaščanov potrebujejo dovoljenje, da bodo lahko stroji zabrneli na njihovem zemljišču.

A kot pravi župan, so za zdaj dobili le štiri podpisane služnostne pogodbe oz. soglasja. Povšič navaja, da jih vaščani ne podpišejo, ker nimajo pravih informacij, županu pa je že spomladi predlagal, da naredijo skupen sestanek, na katerem bi predstavili načrtovane naložbe. A Maver se tega kar izogiba, še dodaja. Med drugim občina tam načrtuje tudi kanalizacijo, saj ji tako narekuje uredba, razmišljali pa so tudi o položitvi novih vodovodnih cevi, saj je vaški vodovod že star in dotrajan. To pa bi za vaščane pomenilo plačilo komunalnega prispevka, zato so nekateri, tako Povšič, zmedeni, ker enkrat slišijo, da jim ga ne bo treba plačati, drugič pa ravno obratno. Povrhu vsega mnoge tudi zanima, koliko bi okvirno znašal komunalni prispevek. Po nekaterih podatkih, ki krožijo v javnosti, naj bi bil ta do 5000 evrov na gospodinjstvo.

Za pojasnila smo se obrnili na župana, ki je med drugim dejal, da je bilo to izpostavljeno tudi na nedavnem zboru občanov na Trebelnem. Čeprav mu nekateri očitajo, da govori eno, dela pa drugo, sam to ostro zavrača. Kot pravi, že veš čas poudarja eno in isto, da vaščanom Češnjic ob priključitvi vaškega vodovoda na javni sistem ne bo treba plačati komunalnega prispevka. Drugo pa bi bilo, če bi se priključevali na novo zgrajeno vodovodno omrežje, takrat pa bi ga morali poravnati. Po izračunih občine bi za povprečno stanovanjsko hišo komunalni prispevek skupno znašal okoli 3300 evrov, in sicer 1200 za vodovod ter 2100 za kanalizacijo.

Maver nadalje pojasnjuje, da so marca na občini organizirali sestanek, na katerem so bili prisotni projektant, predstavnik Komunale Trebnje in tudi svetnik Povšič. »Skozi razpravo se je oblikovalo mnenje, da bi bilo skozi Češnjice smiselno zgraditi povsem nov vodovod, ker je obstoječ že star in ker bi tako v vasi zagotovili ustrezno požarno vodo,« dodaja župan. A vaščani se po njegovih besedah bolj nagibajo k temu, da novega vodovodnega omrežja ne potrebujejo, zato se občina sploh ni lotila projektiranja, čeprav bi bilo smiselno in gospodarno, da se ob gradnji kanalizacije položijo še nove vodovodne cevi.

Občina je pred meseci pripravila služnostne pogodbe, da bi jih vaščani podpisali. »Nanašajo se samo na potek trase obstoječega vodovoda, da tja pripeljemo nov vodni vir, in na gradnjo kanalizacije ter čistilne naprave,« poudarja Maver, ki je pri uresničitvi naložb na Češnjicah več pričakoval od tamkajšnjega svetnika. Ta je županu nedavno predlagal skupni sestanek, na katerem bi vaščanom razgrnili projekte. Župan pravi, da so to konec maja že storili, a bodo še enkrat, če je potrebno, da se razrešijo nekateri dvomi.

Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista 7. novembra 2019

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava