Koncert Zvezdane Novakovič in Kresnic KUD Božo Račič Adlešiči: Starinske popevke, cerkev Sv. Duha Črnomelj

27.12.2019 | 19:00

Vabljeni!