Odprtje razstave: Jan Palach 69, KD Krško

20.12.2019 | 17:00

Jan Palach, češki študent zgodovine in politične ekonomije na

praški Karlovi univerzi, je 16. januarja 1969 na Trgu Svetega Vaclava

s samosežigom storil samomor v znak političnega protesta zoper

vkorakanje vojske Varšavskega pakta na Češkoslovaško. Umrl je tri dni

pozneje v bolnišnici. Njegov pogreb 25. januarja 1969 se je spremenil v

velike demonstracije proti režimu.

Razstava Jan Palach 69 je neprofitni projekt, ki želi z zgodbo Jana

Palacha posredovati informacije o nedavni Evropski zgodovini in

podpreti načela demokratične družbe in državljanske odgovornost.