Božično-novoletni koncert Orkestra Slovenske vojske s Kvatropirci, KD Krško

18.12.2019 | 19:30

Orkester Slovenske vojske je bil ustanovljen leta 1996. Slovenska država

z njim nadaljuje dolgoletno tradicijo vojaških orkestrov na Slovenskem,

ki sega že v čas Marije Terezije, ko je v Ljubljani začela delovati prva

stalna vojaška godba.

Danes Orkester Slovenske vojske šteje 48 glasbenic in glasbenikov,

večinoma akademsko izobraženih. Sodeluje na vseh slovesnih

dogodkih Slovenske vojske, od obletnic njenih enot in zapriseg vojakov

do državnih proslav in meddržavnih srečanj. Na koncertu v Krškem jih

bo vodil dirigent Aljoša Deferri.

Orkestru se bodo na slavnostnem koncertu, s katerim Vojašnica Jerneja

Molana Cerklje ob Krki obeležuje 100-letnico slovenskega vojaškega

letalstva, pridružili priljubljeni Kvatropirci.