Delavnica: Urjenje spomina, Metelkov dom Škocjan

10.12.2019 | 17:00

Izvajalka: Fani Avbar, Spominčica Dolenjska

Za spomin začne ljudi skrbeti po 40. letu starosti. Zato je prav, da začnemo že takrat uriti svoj spomin. To lahko storimo z reševanjem različnih vaj, ki jih utrjujemo in

nadgrajujemo s težjimi primeri. Pri tem lahko uporabljamo različne tehnike: pogovor, pisanje črk in besedil, delo s številkami, barvanje motivov, iskanje podobnosti, iskanje razlik in različne igre.

Na praktični delavnici boste spoznali in se preizkusili v različnih tehnikah urjenja spomina.