Podelitev gasilskih činov, dvorana Upravno-kulturnega središča Mokronog

19.11.2019 | 18:00

Na prireditvi bo vodstvo GZS izročilo čin GASILSKI ČASTNIK 97 gasilkam in gasilcem, tokrat iz štirih gasilskih regij (od GZS pridobile koncesijo za organizacijo in izvedbo tečaja), ki so redno obiskovali 98-urni tečaj s pripravo in uspešnim zagovorom taktične naloge, uspešno opravili zaključni izpit iz teorije in enodnevni zaključni praktični izpit v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Tečaj za višjega gasilskega častnika poteka le v organizaciji GZS. Tako je v letošnjem letu po obsežnem in zahtevnem tečaju v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in v Sežani od 30 tečajnikov uspešno zaključilo vse obveznosti 23 tečajnikov in tako pridobilo čin VIŠJI GASILSKI ČASTNIK.

V Mokronogu bo 19. novembra 2019 nov čin prejelo 120 gasilk in gasilcev iz 14 (od 17) gasilskih regij v Sloveniji.