DL: Načrt celostnega razvoja - Veliko idej v čemaževi dolini

18.11.2019 | 14:20

Črmošnjice bi bile center turističnega območja Črmošnjiške doline. (Foto: I. Vidmar)

Črmošnjice bi bile center turističnega območja Črmošnjiške doline. (Foto: I. Vidmar)

Jelka Hudoklin

Jelka Hudoklin

Projekt celostnega razvoja Črmošnjiške doline kaže na velik potencial za razvoj športnega, kulturnozgodovinskega in naravoslovnega turizma – Območje velikih zveri in občutljive naravne dediščine

Zasnova celostnega razvoja Črmošnjiške doline je projekt, s kakršnim se v podjetju Acer, ki ima ogromno izkušenj z urbanističnim načrtovanjem in izdelavo prostorskih načrtov, še niso ukvarjali, pravi Jelka Hudoklin, odgovorna vodja projekta.

Črmošnjiška dolina leži na stičišču treh pokrajin – Dolenjske, Bele krajine in Kočevske – in je prometno dobro povezana s severom in zjugom, kar je za razvoj turizma zelo pomembno, odlikujejo pa jo tudi pomembna naravna in kulturna dediščina.

»Širše območje Črmošnjiške doline je del naravnega habitata velikih zveri, ki jih drugod po Evropi skoraj oziroma sploh ni več. Med njimi sta pomembna predvsem medved in volk. Blizu so tudi območja pragozda. Kar se kulturne dediščine tiče, so na tem območju predvsem pomembni ostanki naselitve Kočevarjev, tehniška dediščina, povezana z izkoriščanjem gozdov, in ostanki NOB. Tretja stvar so že obstoječi turistični objekti – Center za šolske in obšolske dejavnosti in smučarsko središče Gače. Območje je primerno za zelo širok krog obiskovalcev – od zelo aktivnih pa do pasivnih,« našteva Hudoklinova, ki pravi, da se je semiška občina načrtovanja razvoja doline lotila zelo inovativno in da je tak pristop pri nas žal redek.

Črmošnjiška dolina predstavlja izjemen potencial za razvoj turističnih dejavnosti, ki predstavljajo sodobne smernice na tem področju, predvsem kar se tiče gorskega kolesarjenja in pohodništva. Sreča je, da je območje dejansko neposeljeno, a dostopno prek izjemne mreže dobro vzdrževanih gozdnih cest. Kot pravi Hudoklinova, so načrte pozitivno sprejeli predstavniki zavodov za naravno in kulturno dediščino ter Zavoda za gozdove, ki so načrtovalcem postavili tudi nekatere razumljive omejitve, saj gre za izjemno občutljiv prostor, ki ne bi prenesel množičnega turizma.

»Zavedati se je treba, da se ne bo nič zgodilo čez noč, ampak da je treba iti korak po koraku. Zelo pomembno je povezovanje in skupno delovanje vseh deležnikov – od občine in lokalnega prebivalstva do smučarskega središča in morebitnih investitorjev. Naš cilj je podpora lokalnemu prebivalstvu, da tukajšnji ljudje tudi sami prispevajo ideje in predloge ter tako dobijo perspektivo. Na predstavitvi projekta, ki so se poleg domačinov udeležili tudi predstavniki občine in smučišča na Gačah, se je razvila pozitivna razprava,« pravi Hudoklinova.

Poleg športnega in kulturnozgodovinskega turizma načrtovalci dajejo poudarek tudi tako imenovanemu naravoslovnemu turizmu. Ugotavljajo, da večji hoteli ne sodijo v to okolje; primernejša je namestitev v več razpršenih objektih, kar bi vzpodbudilo tudi revitalizacijo nekaterih opuščenih kočevarskih naselij, pripravili so tudi že analizo tradicionalne arhitekture.

Središče razvoja bi bila vas Črmošnjice, v kateri bi bila v obnovljeni opuščeni šoli muzejska zbirka, za turistične namene bi bili uporabni tudi nekateri gospodarski objekti. Zanimiva je tudi ideja o prazniku čemaža, iz katerega izhaja ime kraja. Staro ime za čemaž je čremaž.

Članek je bil objavljen v 37. številki Dolenjskega lista 12. septembra 2019

I. Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava