Predaja nove povezovalne ceste pri Osnovni šoli Metlika namenu, priključek na Šolsko ulico Metlika

18.11.2019 | 14:00

ponedeljek, 18. november 2019, ob 14. uri