DL: Krajevna skupnost Raka - Najprej so vprašali krajane

13.11.2019 | 10:15

Primož Šribar

Primož Šribar

Novi svet Krajevne skupnosti Raka se je najprej posvetoval s krajani – Največji in najkompleksnejši zalogaj ureditev trga – Dokler ne bo soglasij, na Smedniku ne bo pločnikov

Krajevna skupnost Raka je pred kratkim praznovala svoj praznik, to pa je bila tudi priložnost, da nov svet na čelu z novim predsednikom Primožem Šribarjem predstavi načrte in program, ki so ga sestavili tudi na osnovi posvetov, ki so jih imeli s krajani februarja in marca.

Ko je Krajevna skupnost Raka lani decembra dobila skoraj povsem nov svet, so se svetniki odločili, da se tesneje povežejo s krajani in pripravijo posvete v vseh šestih volilnih enotah. Na posvetih so svetniki občanom predstavili delovanje krajevne skupnosti, občani pa so njim predstavili težave in predloge, kaj naj bi krajevna skupnost postorila v štiriletnem mandatu. »Največ želja in predlogov je bilo po pričakovanju povezanih z urejanjem krajevne infrastrukture: od cest, pločnikov in javne razsvetljave do nadaljnjega razvoja širokopasovnega omrežja. Na osnovi tega smo pripravili program dela. Kolikor dopušča proračun, se bomo potrudili, da bodo kmalu posodobljeni najbolj kritični odseki krajevnih cest. Letos smo v sodelovanju z družbo Kostak že doasfaltirali del krajevne ceste in uredili obračališče za komunalna vozila v vasi Gmajna, uredili brežino v vasi Kržišče. Podpisali smo pogodbe za delno posodobitev cest v Zabukovju pri Raki in Planini pri Raki, v sklopu teh del pa bodo zgradili tudi priključek na občinsko cesto v Brezju pri Raki. Pred tremi tedni smo dokončali del krajevne ceste na Raki,« našteva Primož Šribar, ki je predsedovanje svetu Krajevne skupnosti Raka prevzel po lanskih lokalnih volitvah.

Med odprtimi projekti v Krajevni skupnosti Raka Šribar izpostavi pločnik v vasi Smednik in ureditev trga s kanalizacijskim omrežjem na Raki, kar oboje sovpada z rekonstrukcijo državne ceste Smednik—Zavratec, kjer še ni natančno določena trasa, saj je treba geodetske posnetke uskladiti s katastrom. Šele ko bo to urejeno, bo jasno, koliko in katera soglasja bo treba dobiti. Pri gradnji prepotrebnih pločnikov na Smedniku imamo nekaj težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč. Dokler to ne bo urejeno, na Smedniku pločnikov ne bo. Ureditev trga, na katerem je občina pred časom že odkupila in podrla Varškovo in Lesjakovo hišo, je obsežen in kompleksen projekt, saj bo tam treba urediti tudi kanalizacijo in drugo infrastrukturo,« pojasni Šribar.

Ob krajevnem prazniku so na Raki podelili tudi krajevna priznanja. Prejeli so jih Anica Tomše za skoraj štirideset let dela v Vrtcu Raka, Polonca Ulčnik za dolgoletno delo v vzgoji in izobraževanju na Osnovni šoli Raka in izobraževalno delo na področju ročnih del ter Gregor Brodnik za večletno opravljanje tajniških poslov v krajevni skupnosti.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista 22. avgusta 2019

I. Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava