Ani-etno-macija - kulturna raznolikost in medkulturni dialog nas bogati

11.11.2019 | 11:25

Ani-etno-macija - kulturna raznolikost in medkulturni dialog nas bogati
Ani-etno-macija - kulturna raznolikost in medkulturni dialog nas bogati

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že vrsto let deluje na področju vključevanja najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Med njimi so na Dolenjskem še posebej izpostavljeni ženske in mladi iz etničnih skupin. Zanje v društvu od oktobra 2018 izvajajo projekt Ani-etno-macija, s katerim si želijo izboljšati položaj najranljivejših, jim pomagati pri njihovi socialni vključenosti in izboljšati njihove zaposlitvene možnosti. Vse to pa v okviru projekta dosegajo preko kulturnega udejstvovanja in pridobivanja »mehkih« veščin udeležencev.

Za mlade in ženske iz etničnih skupin, ki so se vključili v projekt, so tako skozi vse leto potekale delavnice, na katerih so pridobivali nova znanja in veščine, ki jim bodo lahko koristile pri pridobivanju zaposlitve in pri vključevanju v lokalno okolje. Za mlade so potekala usposabljanja za pripravo komunikacijskih produktov (kreativnih sporočil, sloganov, oglasov), kar je splošno uporabna in zaželena veščina v različnih panogah. Poleg tega so bila mladim namenjena tudi usposabljanja za otroško animacijo, v sklopu katere so se udeleženci usposobili za samostojno izvajanje animacij (z etno elementi) za otroke, ki postajajo v zadnjem času vse bolj tržno zanimiv produkt. Ženskim udeleženkam so bile namenjene delavnice šivanja, na katerih so se učile predelovati in izdelovati oblačila z etno pridihom. Skupno se bo tako preko celotnega leta v okviru projekta usposobilo 60 žensk in mladih.

Projekt Anietnomacija bo tako izboljšal njihove zaposlitvene možnosti, naredil kulturo pripadnikov etničnih skupin vidnejšo in olajšal vključevanje najranljivejših v njihovo lokalno okolje. S tem želi DRPD izpostaviti pomen kulturne raznolikosti, ki bogati družbo in tako prispevati k bolj vključujoči ter odprti družbi za vse. Projekt se bo zaključil s koncem leta 2019.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, in specifičnega cilja 3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

Oglasno sporočilo

Galerija

_zzzzzzzdrpd (1)
_zzzzzzzdrpd (2)
_zzzzzzzdrpd (3)
_zzzzzzzdrpd (4)
_zzzzzzzdrpd (6)
_zzzzzzzdrpd (7)
_zzzzzzzdrpd (8)
Ani-etno-macija - kulturna raznolikost in medkulturni dialog nas bogati

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava