Ljudje ob Kolpi: Ivan Barle

21.10.2019 | 10:55

Ljudje ob Kolpi: Ivan Barle
Ljudje ob Kolpi: Ivan Barle

Ivan Barle, učitelj; rojen 15. oktobra 1841 v Zgornjih Pirničah, umrl 18. decembra 1930 v Novem mestu

V Smledniku je obiskoval ljudsko šolo in šolanje nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani. Učitelj je postal po  enoletnem učiteljskem pripravniškem tečaju, ki ga je obiskoval v Idriji v šolskem letu 1860/61. Leta 1861 je bil nameščen kot provizorični učitelj, organist in cerkovnik v Tunjicah pri Kamniku. Naslednje leto je bil premeščen v Podzemelj v Beli krajini, kjer ostane do leta 1866, ko dobi službo stalnega učitelja v Nevljah. Nato uči tudi v Budanjah, od koder se 1872 ponovno vrne v Podzemelj in tam uči do leta1893. V tem času se zelo angažira za izgradnjo novega šolskega poslopja, ki ga šola dobi 1888 leta, ko se iz enorazrednice spremeni v dvorazrednico. Zaradi njegovega angažmaja šola Podzemelj 1880 dobi šolski vrt in 1882 šolski čebelnjak. V želji za napredek podeželja obiskuje leta 1884 učiteljski tečaj za napredek kmetijstva v šoli na Slapu pri Vipavi. Leta 1893 odide v Šmihel v Novo mesto kjer je nadučitelj do upokojitve 1903 leta. Ves čas je tudi zbiral ljudske pesmi in pripovedke iz okolja kjer je deloval in jih občasno tudi objavljal v glasilih tistega časa.

Bil je zelo napreden učitelj in skrbel tudi za izobraževanje odraslih na podeželju ter za prenos modernih znanj o kmetijstvu na Belokranjske kmetije. Kranjska kmetijska družba ga je v času službovanja v Podzemlju za zasluge na področju sadjarstva odlikovala s častno svetinjo. Občina Podzemelj ga je 1927 imenovala za častnega občana.

Ivan Barle pa je tudi oče znanega učitelja Konrada Barleta (o katerem smo že pisali) in še bolj znanega Janka Barleta (duhovnik, škofov tajnik, botanik, pisatelj …), ki mu ustrezno predstavitev še dolgujemo, saj je pisal tudi o za Belokranjce pomembnih stvareh.

Boris Grabrijan, KP Kolpa

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

21.10.2019Oceni vl 

Napredni ljudje so se pred leti, ko ni bilo pogojev za napredna spoznanja dobro počutili med Belokranjci in bili zato tudi inovativni v pomoči nevednim kmečkim ljudem. Lepo je brati o tem in naši predniki so bili zelo hvaležni za vsak poduk. (vika lozar)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava