DL: Šmihelska obvoznica - 1. faza v gradnjo l. 2022

13.10.2019 | 17:15

Načrt bodoče obvoznice Šmihel (Vir: MO Novo mesto)

Načrt bodoče obvoznice Šmihel (Vir: MO Novo mesto)

Na občinski seji je OPPN za obvoznico Šmihel predstavila vodja oddelka za okolje in prostor Mojca Tavčar. (Foto: M. M.)

Na občinski seji je OPPN za obvoznico Šmihel predstavila vodja oddelka za okolje in prostor Mojca Tavčar. (Foto: M. M.)

Občinski svet se je seznanil z OPPN za obvoznico Šmihel – Po njeni gradnji bo zdajšnja Šmihelska cesta postala občinska – Načrt zajema več krožišč, eno bo pod železniško progo – Gradnja dober kilometer in pol dolge obvoznice v dveh fazah

Po desetih letih od prvih načrtov so se občinski svetniki in svetnice na zadnji seji v prvi obravnavi seznanili z dopolnjenim osnutkom odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za šmihelsko obvoznico. Dober kilometer in pol nove državne cestne povezave bo razbremenil prometno obremenjeni Šmihel in območje Drske ter rešil slabe prometne navezave tamkajšnjega šolskega centra.

»Šmihelski predel je skupaj z območjem Drske izjemno prometno obremenjen in že nekaj časa je tam načrtovan novi koridor mestne vpadnice, ki bo šel mimo starega središča Šmihela. Zato je zelo pomembno, da v tem trenutku prenavljamo celotno staro Šmihelsko cesto še kot državno cesto, tako da – ko jo bo občina prevzela v svoje upravljanje – bomo imeli urejeno cestno infrastrukturo,« je po seji povedal župan Gregor Macedoni in nadaljeval, da je nova obvoznica zelo pomembna tudi zato, »ker prinaša neposreden dostop do največjega srednješolskega centra v Sloveniji, kar danes poteka po ulicah Drske in Šmihela.«

Kot je na občinski seji ob predstavitvi OPPN povedala vodja oddelka za okolje in prostor Mojca Tavčar, bo šla nova obvoznica do šmihelskega pokopališča po obstoječi trasi, nato bo zavila pod viaduktom za Revoz oz. železniško progo Metlika–Novo mesto vzhodno od proge in med OŠ Šmihel. Pod železniško progo načrtujejo veliko krožišče, obvoznica pot nadaljuje na zahodno stran železnice in se dvigne proti jugu zahodno od tamkajšnjega romskega naselja. Z njo se ukineta dva nivojska prehoda proge, in sicer na Bajčevi in pri romskem naselju, kot omenjeno, Šolski center dobi ustrezno navezavo na prometno omrežje, zdajšnja Šmihelska cesta oz. ulica pa bo po gradnji postala slepa ulica z obračališčem. Projekt med drugim zajema novo cesto za Drsko, ki bo potekala od Ulice Slavka Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice, novo navezavo bo dobilo tudi romsko naselje.

Ob obvoznici so predvideli površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča mestnega prometa, več postajališč za avtobuse in parkirišča bodo tudi pri šolskem centru, novi parkirni prostori so začrtani tudi pri pokopališču in OŠ.

Naložbo, ki je trenutno ocenjena na 13,5 milijona evrov, so razdelili v dve fazi: prva zajema območje od Lebanove do prvega krožišča za šolski center, druga faza pa njeno nadaljevanje in priključitev na bodočo državno zahodno obvoznico.

»Ta cestna infrastruktura bo predmet prioritete v naslednjih dveh, treh letih, da pridemo tudi do gradnje,« je še rekel župan in nadaljeval, da gre za državno naložbo, pri kateri občina sodeluje z gradnjo površin za pešce in kolesarje ter javne razsvetljave. Iz OPPN izhaja, da naj bi občina prispevala 4,4 milijone evrov.

V razpravi so gradnjo obvoznice pohvalili Alenka Muhič in Štefan David (oba ZZD), ki sta opozorila še na zadostno število avtobusnih postajališč pri šolskem centru, saj se mimo dnevno vozi tudi po dvajset avtobusov, ter Maja Žunič Fabjančič in Uroš Lubej (oba Solidarnost), ki sta predlagala še dodatno predstavitev projekta za krajane Šmihela in spraševala o časovnici gradnje.

»Če spravimo ta prostorski akt pod streho letos, bo 2020 sledilo projektiranje, pridobivanje zemljišč ipd., in če se uskladimo z državo, bi lahko 2022 začeli gradnjo prve faze. Druga faza je vezana na zahodno obvoznico,« je odgovorila Tavčarjeva, javna razgrnitev OPPN pa je bila nekaj dni po občinski seji.

Članek je bil objavljen v 30. številki Dolenjskega lista 25. julija 2019

Mirjana Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava