Strokovno posvetovanje: »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«: Koliko je vredna moja knjižnica?, Prireditveni atrij, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

10.10.2019 | 09:30

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca že petnajsto leto zapored organizirata mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«, ki je rezultat dolgoletnega uspešnega sodelovanja med knjižnicama.

Tema posveta bo vrednost knjižnice pri vseh, ki tako ali drugače sooblikujejo njeno delovanje in poslovanje. Z vabljenimi hrvaškimi in slovenskimi strokovnjaki s področij knjižničarstva in drugih znanstvenih disciplin bomo iskali odgovore, kako je vpliv knjižnice sploh mogoče raziskati, izmeriti in ustrezno predstaviti javnostim ter ugotavljali vrednost knjižnice v očeh posameznikov različnih družbenih segmentov.

Kotizacija znaša 40 EUR, za člane Društva knjižničarjev Dolenjske 30 EUR, za študente in upokojence je udeležba brezplačna.

Več informacij, prijava in program posvetovanja na https://www.nm.sik.si/si/studijski/posvetovanje/