Delavnica: »Različnost«, OŠ Leskovec pri Krškem

9.10.2019 | 08:20

ob 10.15 medgeneracijsko druženje in pohodi po okolici za otroke, starše in stare starše iz KS Leskovec, KS Senuše, KS Veliki Podlog, KS Krško polje in KS Veliki Trn