Predavanje Tatjane Zupančič: Oblikovanje in interpretacija zgodbe v turizmu, Spominska hiša Otona Župančiča Vinica

9.10.2019 | 20:00

Ustrezna interpretacija dediščine in vrednot je učinkovit komunikacijski proces, pomemben za ohranjanje dediščine. V zadnjem desetletju se pojavljajo novi inovativni pristopi trženja in interpretiranja v turizmu: interpretacija in pripovedovanje zgodb. Najboljše interpretirane zgodbe so tiste, s katerimi nas vežejo spomini in čustva. Interpretacijo z uporabo zgodb v turizmu lahko opredelimo kot predstavljanje dediščine z vključevanjem pripovedi, mitov, legend, šeg in navad določenega okolja.

Predavanje poteka v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki letos potekajo pod naslovom Dediščina, razvedrilo, umetnost.

Vabljeni!