DL: Bela krajina - Bosta redarja merila še hitrost?

8.10.2019 | 14:15

Zdaj policisti, v prihodnje redarji? Ti pooblastila za merjenje hitrosti imajo, a radar morajo belokranjske občine še kupiti ... (foto: arhiv)

Zdaj policisti, v prihodnje redarji? Ti pooblastila za merjenje hitrosti imajo, a radar morajo belokranjske občine še kupiti ... (foto: arhiv)

Najpogosteje parkirajo na pločnikih in prehodih za pešce v črnomaljski občini, v metliški pa je najpogostejša kršitev prometnih predpisov neupoštevanje prometne signalizacije – Semičani si želijo, da bi merila hitrost vozil redarja

Medobčinska inšpekcija in redarstvo (MIR) Bele krajine je v preteklem letu v vsej Beli krajini izdala 764 plačilnih nalogov, izrekla 3.039 ustnih in pisnih opozoril in izdala 40 ustnih odredb. To pa je manj kot leto prej. Vendar se občine med seboj razlikujejo. Medtem ko je bilo v črnomaljski in metliški lani ukrepov res manj, se v semiški njihovo število povečuje.

Kot je na seji semiškega občinskega sveta povedal inšpektor in vodja MIR občin Bele krajine Marjan Kastelic, so razlog za manj ukrepov v večjih dveh občinah boljše razmere v mirujočem prometu. V Semiču je bilo večje število ukrepov zato, ker sta redarja na pozive občanov bolj pogosto kontrolirala okolico osnovne šole in vrtca. Vendar se tudi v Črnomlju in Metliki kljub redarjem še vedno ponavljajo kršitve v mirujočem prometu, predvsem v okolici zdravstvenih domov in gostinskih lokalov.

Razumljivo je, da pri kršitvi prometnih predpisov vodijo v črnomaljski občini, ki je tudi največja. Njihove »specialnosti« so predvsem parkiranje na pločnikih in prehodih za pešce, parkiranje na avtobusnih postajališčih (zaradi česar v ostalih dveh občinah niso kaznovali nikogar) ter ustavljanje in parkiranje v križiščih. V metliški občini »vodijo« pri neupoštevanju prometne signalizacije, najraje od vseh Belokranjcev pa parkirajo tudi na prostorih za invalide. Sicer pa so v črnomaljski občini lani zaznali 189 kršitev prometnih predpisov, v metliški 98, v semiški pa le 12.

Medtem ko so lani v črnomaljski občini izterjali za skoraj 15.000 evrov glob, so imeli še za dobrih 19.000 evrov terjatev. V metliški občini so izterjali 3.400 evrov, le nekoliko manj pa so imeli terjatev, medtem ko je bilo v semiški občini za 680 evrov glob in za 250 evrov terjatev.

Lani se je močno zmanjšalo tudi število upravnih zadev, saj jih je bilo le 77, medtem ko jih je bilo leta 2017 kar 152. Kastelic vidi razlog za upad števila upravnih zadev v tem, da je veliko zadev zlasti na področju varovanja občinskih cest rešil že v preteklosti, zavezanci pa so nepravilnosti bodisi trajno odpravili ali pa se držijo ukrepov, ki jim jih je odredil inšpektor.

Po odloku o režimu ob reki Kolpi je MIR lani izdal sedem plačilnih nalogov, torej približno enako kot leto prej. Redarja opažata, da so domačini bistveno bolj ozaveščeni glede parkiranja ob Kolpi, sicer pa sta kršilce, če so bili dosegljivi, bolj opozarjala, kot pa jih kaznovala.

Semiški svetniki so dejali, da so ob državni cesti na Gabru pogosto policisti, ki merijo hitrost vozil z radarjem. Predlagali so, da bi bilo bolje, če že morajo meriti hitrost, da bi to počeli redarji, saj bi šel tako denar od kazni v občinsko blagajno. Kastelic je pojasnil, da sicer imajo pooblastila za merjenje hitrosti, ne pa tudi radarja. A če se bodo belokranjske občine odločile za nakup radarja, bosta redarja merila tudi hitrost vozil.

Članek je bil objavljen v 30. številki Dolenjskega lista 25. julija 2019

M. Bezek Jakše

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

9.10.2019Oceni Don't Worry Be Happy 

Takoj kupit čimveč radarjev. To je kot gos, ki nese zlata jajca. Že prvi dan uporabe se bo strošek povrnil, garantirano.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava