Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge: Rekordno število nalog z zavidljivo ravnjo znanja

15.9.2019 | 17:40

;ag. MARJETKA KASTELIC ŠVAB, Biotehniški center Naklo, in MATEJA GODEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, z Jožetom Colaričem in Alešem Rotarjem

;ag. MARJETKA KASTELIC ŠVAB, Biotehniški center Naklo, in MATEJA GODEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, z Jožetom Colaričem in Alešem Rotarjem

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj

V petek smo v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih  na razpis je vsako leto boljši. Letos so prijavili rekordno število raziskovalnih nalog, občutno pa se je povečalo tudi število sodelujočih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, kar potrjuje pomen in vitalnost Krkine ideje spodbujanja mladih k raziskovanju. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na današnji slovesnosti 83 dijakom podelila Krkine nagrade in Krkina priznanja za 49 raziskovalnih nalog. Z nagradami in priznanji želimo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako smo tudi letos dvema mentoricama podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat sta to profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 18. oktobra 2019.

V Krki že 49. let neprekinjeno vlagamo v znanje in spodbujamo k ustvarjalnemu delu. Ponosni smo na generacije raziskovalcev, ki so v Krkinih nagradah prepoznali izziv ter z vizijo, vztrajnostjo in trdnim delom stopali po poteh znanosti. Do sedaj smo na različnih ravneh podelili Krkine nagrade 2751 raziskovalcem. Zavedamo se namreč, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in prav Sklad Krkinih nagrad je brez dvoma eden od pomembnih dejavnikov,  ki že vse od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število srednješolskih raziskovalnih del doslej. Odzvalo se je 83 dijakov iz trinajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 49 raziskovalnih nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretičnega, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tako so danes svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Pred strokovno javnostjo so samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja iz avditorija.

Ključno vlogo pri spodbujanju raziskovalnega dela dijakov imajo brez dvoma profesorji, ki z mentorstvom mlade usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Tako smo tudi letos za  dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete dvema mentoricama. To pot sta plaketi prejeli profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo.

Prejemniki Krkinih nagrad  in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge:

TAMARA JARM in DEJA JURIŠEVIČ, Gimnazija Vič

mentorji:  SLAVKO KRALJ, GAŠPER PERNEK in ČRT DRAGAR

NIKA GODEC, VANESA CVELBAR in ANA ŠENICA, Gimnazija Novo mesto

mentorica: JANJA PUST

ŠPELA GRMOVŠEK, AJDA BRKOPEC in LARA REDEK ŽNIDARŠIČ, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

mentorica: VOJKA ZUPANČIČ

ANDREJ PLANINŠEK, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

mentorja: ROBERT ROŠKAR in DARJA SILAN

MAJ BAVEC, Škofijska klasična gimnazija Šentvid

mentorice: KATJA GORIČAR in MARJETA PRAŠNIKAR

LANA JEGLIČ, TJAŠA LUZAR in MATEVŽ TURK, Gimnazija Novo mesto mentorji: TANJA GAČNIK, UROŠ OCEPEK in EVA TAVČAR BENKOVIČ

MAŠA CAPELLO in EVA JERAN, I. gimnazija Celje

mentorici: MOJCA PLEVNIK ŽNIDAREC in KATARINA VOGEL MIKUŠ

MITJA DENAC in BOR KOLAR BAČNIK, Gimnazija Vič

mentorice: ALENKA MOZER, JANA KOLAR in JASNA MALEŠIČ

LEON GORŠE in ANA GROBLER, Gimnazija Novo mesto

mentorici:ZDENKA ŠLEJKOVEC in MARINKA KOVAČ

10.  MAŠA STARMAN IN TADEJA VIDMAR, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

mentorja: GAŠPER JAN SIMON in KATJA STRAŠEK SMRDEL

11.  TIMOTEJ ŠUMAN, II. gimnazija Maribor

mentorica: ZDENKA KEUC

12.  ALEKSANDRA VUJANOVIĆ, II. gimnazija Maribor

mentorici: DARJA KRAVANJA in IRENA DOGŠA

13.  ANA MESTINŠEK MUBI in ŽIGA ČESEN, Biotehniški center Naklo

mentorica: MARJETKA KASTELIC ŠVAB

14.  NIKO FARIČ in BLAŽ GUBIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorja: MATEJA GODEC in URBAN AJDNIK

15.  ANA BRENCE, II. gimnazija Maribor

mentorici: ZDENKA KEUC in TAMARA ŠIŠKO

16.  NIK VIDMAR, Gimnazija Novo mesto

mentorica: BRANKA KLEMENČIČ

17.  NEŽA ZANJKOVIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorici: MATEJA GODEC in OLIVIJA PLOHL

18.  IMAN HUSSEIN, TEA PIRC in TEJA ŠUŠTARŠIČ, Gimnazija Novo mesto mentorica: BRANKA KLEMENČIČ

19.  URŠKA SEVER, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorici: MATEJA GODEC in SANJA POTRČ

20.  ULA DRAGMAN in LAURA DRAŠLER, Gimnazija Vič

mentorici: ALENKA MOZER in ANJA DRAME

21.  TAJDA KOBLAR, Gimnazija Poljane

mentorja: ROK RUDEŽ in NINA KOSTEVŠEK

22.  JAKOB ŠIVAVEC in MAJA GRIL, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

 mentorji: MARKO JERAN, ROBERT SUSIČ in IRENA KRALJ CIGIĆ

23.  JULIJA KOLETNIK, II. gimnazija Maribor

mentorji :UROŠ MAVER, PETRA KOTNIK in KATJA HOLNTHANER ZOREC

24.  KAJA ZUPANČIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorji: PETER KRAJNC, MUZAFERA PALJEVAC in NINA ŽUMAN

25.  LAN VUKOLIĆ, Gimnazija Vič

mentorice: MARJETKA PODOBNIK, MAJA ČEMAŽAR, SONJA ARTAČ in MAJA GERDEN

26.  LANA KRMELJ in NUŠA KOS THALER, II. gimnazija Maribor

mentorici: SANDRA JANEŽIČ in KATJA HOLNTHANER ZOREC

27.  MAŠA MIHELIČ, Gimnazija Novo mesto,

mentorici:  BRANKA KLEMENČIČ in MAJA GABRIČ ZIRKELBACH

28.  NINA NAPRUDNIK in NIKA ŠPAJZER, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

mentorja: ALEKSANDER MEDVEŠ in ITA JUNKAR

29.  KLEMEN NOVAK in ALEKS RAUTAR, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorica: MARIJA MEZNARIČ

30.  ANA MAUČEC,Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorica NINA ŽUMAN

31.  ŽIGA ORAŽEM,Gimnazija Poljane

mentorja: ROK RUDEŽ in NINA DANEU

32.  BRINA GODEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

mentorice: MATEJA GODEC, GABRIJELA HORVAT in MILICA PANTIĆ

33.  MAJ ROZMAN in NINA BOGATAJ, Biotehniški  izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

mentorji: ILJA GASAN OSOJNIK ČRNIVEC, TJAŠA KLEMEN in NATAŠA POKLAR ULRIH

34.  JAN KUPNIK in DAVID OBOLNAR, Biotehniški  izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

mentor: MARKO JERAN

35.  KATJA CUNDRIČ, II. gimnazija Maribor

mentorica: SANJA CVAR

36.  PATRICIJA LUŠTEK, TINARA ŠUŠTARIČ in FILIP BRAJČIČ, Gimnazija Novo mesto

mentorica: JANJA PUST

37.  ANA RAJH in KATARINA ŠEBÖK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer mentorice: MATEJA GODEC, DARIJA CÖR in MAŠA KNEZ HRNČIČ

38.  PIA PAJNIČ, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

mentorica:  DARJA SILAN

39.  LARA GOBEC, TJAŠA JECL in EVA NOGRAŠEK, I. gimnazija Celje

mentorja: MOJCA ALIF in IZTOK PRISLAN

40.  EMA BOHINC, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana mentorica: VESNA GRGUR

41.  NIKITA BOGDAN, MAŠA MAUČEC in TINA SOVIČ, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorja: ŽELJKO IVEZIČ in MARIJA MEZNARIČ

42.  DOMEN RITONJA KRALJ in NIK SLAVIC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

mentorici: MARIJA MEZNARIČ in PETRA GOLJA

43.  DOROTEJA DEMŠAR in SVIT STEFANIJA, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola s

mentor: MARKO JERAN

44.  KLARA DRAGOVIĆ, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Mentorji: MARIJA MEZNARIČ, TANJA BAGAR in ŽELJKO PERDIJA.

45.  ANA BELE, ELARA UDVANC in ŠPELA PETERLE, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

mentorja:  IRENA KURAJIĆ in SAMO KREFT

46.  IVO PRELOG in PRIMOŽ ŠKAFAR, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer mentorstvo: NINA ŽUMAN in IVAN JERMAN

47.  ZALA GRUDEN, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

menntorja: MARKO JERAN in MITJA DRAB

48.  URŠKA ŠUMAK,  II. gimnazija MARIBOR

mentorici: BERNARDA DEVETAK in ANDREJA URBANEK KRAJNC

49.  MARUŠA MOČNIK GRČAR, Biotehniški izobraževalni center LJ, Gimnazija in veterinarska šola

mentorji: MARJETKA PODOBNIK, TOMAŽ ŠVIGELJ in GAŠPER JAN SIMON.

Mentorici – prejemnici zaslužnih plaket za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu:

mag. MARJETKA KASTELIC ŠVAB, Biotehniški center Naklo,

MATEJA GODEC, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Nekaj dejstev Krkinih nagradah

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 49 let. Do sedaj smo na različnih ravneh Krkine nagrade podelili  2751 raziskovalcem. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Število vseh prijavljenih raziskovalnih nalog se je v zadnjih letih ustalilo med 90 in 120, kar dokazuje prepoznavnost in pomen Krkinih nagrad med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu.

Krka d.d.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava