Brezplačna delavnica: Priprava in izvedba pogajanj s kupci, CIK Trebnje

12.9.2019 | 13:00

Vabljeni!