Kako redno pošiljamo kakce po pošti?

11.9.2019 | 10:45

Tudi z modelom debelega črevesa po Sloveniji ozaveščajo o pomenu zgodnjega odkrivanja rakavih obolenj ... (foto: arhiv lokalno.si)

Tudi z modelom debelega črevesa po Sloveniji ozaveščajo o pomenu zgodnjega odkrivanja rakavih obolenj ... (foto: arhiv lokalno.si)

Program Svit je državni presejalni program, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju oz. preprečevanju raka debelega črevesa in danke. Slovenija ga je sistemsko uvedla leta 2009. Vabljeni so moški in ženske od dopolnjenega 50. pa do 74. leta starosti, vsaki dve leti. Podatki registra raka RS kažejo, da se rak debelega črevesa in danke začne izraziteje pojavljati ravno v starosti od 50. leta dalje in je po umrljivosti zaradi raka na tretjem mestu, se je pa v času od uvedbe programa že nekoliko znižala. Program Svit je zastavljen kot učinkovito sredstvo za zmanjševanje umrljivosti zaradi raka na debelem črevesu in danki, seveda ob pogoju, da se vanj vključi vsaj 70 % vabljene populacije. Odzivnost na program Svit v Sloveniji se od njegove uvedbe izboljšuje. Zelo pomembno je, da se vedno odzovemo v program, ne glede na to ali je bil izvid v preteklosti negativen Le z rednimi pregledi oz. sodelovanjem v programu lahko zmanjšamo breme tega raka. Zato še vedno velja: Sodelujte v programu Svit, to je program, ki rešuje življenja.

V nadaljevanju prikazujemo odzivnost ciljne populacije v Sloveniji, po posameznih zdravstvenih regijah in občinah zdravstvene regije Novo mesto za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019.

V ZR Novo mesto je odzivnost v program nad slovenskim povprečjem. Odzivnost se je v desetih občinah izboljšala v primerjavi z odzivnostjo v letu 2018

IZVAJANJE PROGRAMA V SLOVENIJI:

Od 1.1. do 30.6.2019 je bilo v program povabljenih 160.592 oseb in 159.995 osebam je bilo vabilo vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 104.658 oseb (65,41 %).

Tabela 1. Odzivnost vabljenih v Program Svit na ravni Slovenije in po zdravstvenih regijah v prvem polletju 2019.

Zdravstvena regija

Odzivnost

CELJE

64,80%

KOPER

61,99%

KRANJ

69,45%

LJUBLJANA

66,20%

MARIBOR

62,94%

MURSKA SOBOTA

62,92%

NOVA GORICA

68,74%

NOVO MESTO

66,91%

RAVNE NA KOROŠKEM

65,39%

SLOVENIJA

65,41%

IZVAJANJE PROGRAMA V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO:

Od 1.1. do 30.06.2018 je bilo v program povabljenih 10.679 oseb, od tega 5.267 moških in 5.412 žensk. 10.664 osebam, od tega 5.259 moškim in 5.405 ženskam, je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 7.135 (66,91 %) oseb. Odzivnost vabljenih po občinah v ZR Novo mesto prikazuje Tabela 2.

Tabela 2. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Novo mesto po občinah v prvem polletju 2019 (prva številka pomeni odzivnost na ravni občine, druga odzivnost med moškimi in tretja odzivnost med ženskami).

Šentrupert

81,52%

70,00%

92,55%

Mirna Peč

78,80%

70,64%

87,04%

Straža

73,70%

66,01%

81,29%

Mokronog-Trebelno

72,38%

69,91%

75,26%

Dolenjske Toplice

72,03%

63,01%

81,43%

Semič

71,62%

71,17%

72,14%

Šmarješke Toplice

70,88%

62,22%

80,16%

Mirna

69,19%

66,67%

71,19%

Črnomelj

67,64%

62,81%

72,71%

Trebnje

67,61%

60,59%

75,06%

Novo mesto

67,32%

62,42%

71,58%

Metlika

66,51%

58,69%

73,47%

Kostanjevica na Krki

66,48%

58,62%

73,91%

Šentjernej

64,51%

59,32%

69,55%

Žužemberk

63,96%

62,89%

64,94%

Škocjan

61,35%

57,94%

64,80%

Krško

61,21%

54,98%

67,59%

NOVO MESTO

66,91%

61,25%

72,41%

Odzivnost v državni presejalni program Svit je pri moških praviloma še vedno nižja kot pri ženskah. Tudi znotraj regije opažamo velike razlike med posameznimi občinami. Torej ne bo odveč ponoviti dejstvo, da program Svit rešuje življenja in je edini program, s katerim lahko zgodaj odkrijemo raka na debelem črevesu in danki ali celo predrakave spremembe. Zato pozivamo vse, ki dobijo vabilo v program, da se vabilu odzovejo.

V letu 2019 obeležujemo deseto obletnico delovanja programa, zato v tem letu posebno pozornost namenjamo implementaciji Programa Svit zlasti na področju komuniciranja s prebivalstvom, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami v regiji. V letošnjem letu smo veliko dejanj v lokalni skupnosti posvetili predvsem promociji programa Svit in različnim motivacijskim aktivnostim za lažje vključevanje v ta program. Zavedamo se, da lahko le s pomočjo različnih akterjev v regiji in posameznih lokalnih skupnostih dosežemo cilje, zato se bomo tudi v prihodnje še tesneje povezovali z vsemi vami. Še posebej pa se bomo posvečali tistim občinam, ki imajo slabšo odzivnost, zato vas vse vljudno vabimo k sodelovanju.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka
Pripravila: Tea Kordiš, dipl. sanit. inž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava