DL: OŠ Dragatuš - Prostorska stiska je že nevzdržna

18.8.2019 | 15:00

Stanislav Dražumerič

Stanislav Dražumerič

Število učencev se v dragatuški OŠ od leta 2010 povečuje, a število učilnic ostaja enako – Ne morejo izvajati po zakonu obveznega kabinetnega pouka – Že predolgo čakanje na obnovo in dograditev starega dela stavbe – Učenci zelo uspešni

Če se v marsikateri slovenski podeželski šoli število učencev zmanjšuje, to ne velja za dragatuško osnovno šolo. Res je bilo število otrok vse manjše do leta 2010, ko jih je obiskovalo to šolo le še 94, od takrat pa se povečuje. Tako jih je zdaj 125, čez tri leta pa bodo imeli v šoli že 140 učencev.

A če so tega podatka v kraju lahko veseli, so hkrati tudi zaskrbljeni, saj se bo zaradi večjega števila učencev v šoli le še povečala prostorska stiska, ki jih sicer pesti že vrsto let. Zdaj imajo zaradi kombiniranega pouka v 8. in 9. razredu osem oddelkov in prav toliko razredov. Že v naslednjem šolskem letu pa bodo imeli devet oddelkov, a le osem učilnic. Tako že zdaj ne morejo izvajati kabinetnega pouka, ki je predpisan po zakonu, saj bi zanj potrebovali 12 učilnic.

Kuhinja in oprema v njej sta zastareli, z obnovo pa bi zagotovili tudi pogoje za pouk gospodinjstva. Prostor za knjižnico je premajhen in ne ustreza normativom in standardom. Ker nimajo primernih prostorov, v katerih bi nudili pomoč otrokom s posebnimi potrebami, delo z njimi poteka kar v knjižnici. V okviru knjižnice bi bilo treba dograditi tudi multimedijsko učilnico. Poleg tega so premajhni prostori za zbornico, tajništvo in ravnateljevo pisarno ter ne zagotavljajo normalnih pogojev za delo, saj se učitelji v zbornici ne morejo pripravljati na pouk. Zaradi vsega tega bi morali obnoviti in dograditi stari del šole ter ga prekriti z ustrezno kritino. Zdaj je namreč azbestna, ki je prepovedana in zdravju škodljiva.

Prostorske težave imajo tudi v otroškem vrtcu, ki deluje v okviru šole in v katerem je približno 50 otrok. A ena od treh igralnic je neustrezna, za en oddelek otrok pa še čaka na sprejem. V vrtcu bi potrebovali dodatni dve igralnici, prostor za delo z otroki s posebnimi potrebami, zbornico za vzgojiteljice, večnamenski prostor, kabinet in shrambo za igrače.

Res pa je, da je bila šolska stavba, razen starega dela, ki je predviden za obnovo in dograditev, lani energetsko sanirana. »Pripravljeno imamo projektno dokumentacijo za obnovo in dograditev starega dela šole, načrt pa je na usklajevanju na ministrstvu. Na to naložbo čakamo že vrsto let, a vedno je bilo v občini kaj bolj nujnega in naša naložba se je odmaknila. Žal pa občina tudi ne bi mogla sama zagotoviti vsega denarja za investicijo, zato čakamo na razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje naložb. Če ministrstvo tudi letos ne bo objavilo razpisa, bomo morali denar za naložbo pridobiti iz drugih virov,« je potožil Dražumerič.

Problem so tudi oprema, učila in učni pripomočki, ki jih nabavljajo, kolikor jim dovoljujejo sredstva, ki pa ne zadostujejo za nabavo vsega, kar bi potrebovali. Vzrok za to je predvsem način financiranja šol po številu oddelkov, pri čemer so tepene manjše šole s kombiniranimi oddelki, ki dobijo vsako leto manj denarja. S tem pa se razkorak v opremljenosti šol iz leta v leto povečuje. Predvsem problematična je oprema v starem delu šole, saj je večinoma stara, dotrajana, pripeljana tudi iz drugih šol in ustanov, kjer so jo zaradi dotrajanosti ali prenavljanja odpisali.

Kljub težavam šola odlično sodeluje z okoljem. V Dragatušu so ponosni na svoje učence, ki so uspešni na številnih tekmovanjih na državni in mednarodni ravni.

Članek je bil objavljen v 23. številki Dolenjskega lista 6. junija 2019

M. Bezek Jakše

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava