DL: Ločenski most - Zaradi tovornjakov se kar zatrese

24.7.2019 | 14:40

DL: Ločenski most - Zaradi tovornjakov se kar zatrese
Društvo Novo mesto je opozorilo na slabo stanje Ločenskega mostu ter slabo prometno varnost ne le na mostu, ampak tudi v bližnjem križišču. Z DRSI so odgovorili, da je most potreben celovite prenove.

Društvo Novo mesto je opozorilo na slabo stanje Ločenskega mostu ter slabo prometno varnost ne le na mostu, ampak tudi v bližnjem križišču. Z DRSI so odgovorili, da je most potreben celovite prenove.

Zaradi slabega stanja širitev mostu s konzolami za kolesarje brez celovite prenove ni mogoča. Po zadnji rešitvi si bodo s pešci delili obstoječa pločnika, le da bo za kolesarje veljala enosmerna vožnja.

Zaradi slabega stanja širitev mostu s konzolami za kolesarje brez celovite prenove ni mogoča. Po zadnji rešitvi si bodo s pešci delili obstoječa pločnika, le da bo za kolesarje veljala enosmerna vožnja.

Društvo Novo mesto opozorilo na slabo stanje Ločenskega mostu – Ko prihiti tovornjak, se vse trese – Most naj bi širili, a je statična analiza pokazala, da ga je treba prej celovito prenoviti – Projekt bodo na DRSI naročili šele prihodnje leto

Društvo Novo mesto je na Direkcijo za infrastrukturo aprila naslovilo odprto pismo, s katerim opozarja na »nezavidljivo stanje« Ločenskega mostu. Opozorilo je tudi na slabosti tamkajšnje prometne signalizacije, vključno s pogostimi okvarami semaforjev, in statično analizo mostne konstrukcije. Ta je namreč pokazala, da most dodatnih posegov brez temeljite prenove ne zdrži.

Kot so zapisali v Društvu Novo mesto, je bil most zgrajen leta 1977 in je eden prometno najbolj obremenjenih, še posebej zaradi Revozovih tovornjakov. »V društvu smo ugotovili, da je most slabo vzdrževan, še zlasti je nezavidljivo stanje mostne plošče s številnimi vidnimi poškodbami. Zadnja manjša vzdrževalna dela so bila izvedena leta 2009,« je poudaril predsednik društva Tomaž Golob, svoje ugotovitve pa so podkrepili s številnimi fotografijami, ki kažejo slabo podobo današnjega stanja.

ŠIRITVE ZA ZDAJ NE BO

Kot je znano, je novomeška občina prav tam načrtovala obojestransko konzolno razširitev mostu, po kateri bi speljala kolesarsko stezo, a projekta potem ni izvedla. Januarja lani je naročila izdelavo idejnega projekta, vključno s statično presojo mostne konstrukcije. Rezultat te statične presoje pa je pokazal, da dodatna obremenitev mostu s konzolami oz. širjenjem ni mogoča. »Z rezultati statične presoje smo seznanili DRSI, ki nam je odgovoril, da je v primeru posega v nosilno konstrukcijo mostu zaradi njegove širitve potrebna temeljita rekonstrukcija mostu, ki pa v krajšem časovnem obdobju ni izvedljiva. DRSI je priporočil, da se preuči vodenje kolesarjev prek mostu po ustrezno označenem delu vozišča, po hodniku za pešce ali v kombinaciji obojega,« so odgovorili z rotovža.

Po podatkih DRSI je bil leta 2017 povprečni letni promet na relaciji Ločna–Revoz 20.100 vozil na dan. Od tega je bilo 17.700 avtomobilov, 72 motorjev, 75 avtobusov, 1200 lahkih tovornih vozil, 86 srednjih tovornih in 108 nad 7 ton težkih vozil, 217 tovornjakov s priklopniki in 386 vlačilcev.

Ali torej letošnji občinski proračun predvideva ureditev kolesarskih stez na mostu? »Na začetku je bila predvidena umestitev kolesarja prek mostu s konzolo. Hkrati pa obstaja projekt dodatne razširitve zavijalnih pasov v samem ločenskem križišču. Tukaj je treba pridobiti še nekaj zemljišč. Njihova pridobitev za zdaj še ni bila mogoča, zato tudi mi in DRSI tega nismo več umeščali v svoje aktualne načrte,« je za Dolenjski list pojasnil župan Gregor Macedoni in nadaljeval, da gre za državno infrastrukturo v upravljanju DRSI in da verjame, »da državni upravljavci zelo dobro spremljajo stanje mostu, kar je zelo pomembno za varnost vseh udeležencev v prometu«.

SEMAFORJI SE KVARIJO

Kot omenjeno, so v Društvu Novo mesto opozorili ne zgolj na slabo stanje Ločenskega mostu, temveč tudi na neustrezno prometno signalizacijo tako na mostu kot v križišču. »Vozila, vključno s težkimi kamioni, z neprimerno hitrostjo, kar jim dovoljuje prometni znak omejitve hitrosti na 70 km/h, na vstopu na most iz Andrijaničeve ceste in križišča povzročajo silne dinamične učinke – vibracije, ki jih posebej občutijo vozila na zadnjem polju in sredini mostu, saj ta opazno zaniha, zaradi česar so občutki voznikov izjemno neprijetni. Po drugi strani na desnem bregu reke Krke pred vstopom na most stoji prometni znak z omejitvijo hitrosti 50 km/h. V društvu smo direkcijo opozorili tudi na prepogoste okvare semaforjev, zaradi česar v križišču prihaja do izredno nevarnih prometnih razmer,« je še dodal Golob.

Zaradi vsega naštetega so DRSI z odprtim pismom vprašali, ali obstoječe stanje mostovne konstrukcije zagotavlja varen pretok izjemno gostega prometa (ob tem, da na mostu v prometnih konicah stojijo kolone vozil in težkih tovornjakov iz smeri Žabje vasi), nadalje predlagali, da javnost seznani s statično-konstrukcijskim stanjem mostu in ukrepi za izboljšanje njegove stabilnosti, in podali pobudo za postavitev ustreznejše signalizacije in zamenjavo dotrajanih semaforjev. »Direkcijo smo tudi zaprosili za pojasnilo, zakaj bodo pristopili h gradnji desnih zavijalnih pasov v ločenskem križišču in v Žabji vasi šele z začetkom gradnje 3. razvojne osi, ko vemo, da bi bilo treba ta ukrep zaradi prometnih razmer izvesti že pred mnogimi leti,« so še zapisali.

NEKAJ REŠITEV KMALU

Z DRSI so sredi aprila odgovorili, da je ureditev signalizacije in vseh prehodov in poti tako za pešce kot kolesarje predvidena ob zdajšnji gradnji večnamenske poti ob Levičnikovi cesti. Glede konstrukcijskega stanja so priznali, da je Ločenski most potreben obnove, a projektno dokumentacijo, ki naj bi zajemala tudi razširitev mostu za pešce in kolesarje, nameravajo naročiti šele prihodnje leto. V društvu zato sklepajo, da lahko dejansko prenovo pričakujemo šele čez nekaj let.

Kako bodo do takrat most prečkali kolesarji in pešci? Z občine pojasnjujejo, da so marca letos prejeli soglasje DRSI, da to uredijo v okviru omenjenega projekta večnamenske poti ob Levičnikovi cesti: »Nova ureditev predvideva obojestransko mešano površino za pešce in kolesarje širine na obstoječem obojestranskem pločniku. Kolesarji bodo novo mešano površino smeli uporabljati samo enosmerno: na gorvodni strani v smeri Žabje vasi, na dolvodni strani v smeri Ločne.« Po njihovih informacijah naj bi DRSI semaforizacijo v križišču v celoti obnovil v dveh mesecih.

KRIŽIŠČI ŠELE ČEZ LETA

Prenova križišča v Ločni se je torej zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč zamaknila za nedoločen čas, čeprav je bil projekt narejen že leta 2008. Podobno dolgo, če ne še dlje, Novomeščani čakajo na prenovo križišča v Žabji vasi, o čemer smo v Dolenjskem listu že večkrat poročali. Tudi v tem primeru je projekt že narejen, stekli so nakupi zemljišč in odstranitve nekaterih objektov, a izvedbe kmalu ne gre pričakovati. Sodeč po odgovorih DRSI, so tako sklenili na sestanku s predstavniki občine, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter tukajšnjih gospodarskih družb: ker ne morejo zagotoviti ustreznih obvozov za tovorni promet in bi med prenovo križišča v Žabji vasi nastajala prevelika gospodarska škoda, se bodo projekta lotili po gradnji tukajšnjega odseka tretje razvojne osi.

Kot smo v Dolenjskem listu že poročali, je Družba za avtoceste vlogo za gradbeno dovoljenje za ta odsek predala decembra lani in predvidoma v drugi polovici letošnjega leta naj bi objavila razpis za izbiro izvajalca. Če ne bo zapletov, se bo konec leta ali na začetku prihodnjega začela tudi gradnja, trajala naj bi do prve polovice leta 2023.

Članek je bil objavljen v 19. številki Dolenjskega lista 9. maja 2019

Mirjana Martinović

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (3)

24.7.2019Oceni Slikopleskarstvo Iztok 

Bolje vrabec v roki kot golobček na strehi !

25.7.2019+4     + (4)     – (0)     Oceni andrejk75 

Važno da so za picikle uredili...... Sramota za mesto.

29.7.2019+1     + (1)     – (0)     Oceni Silvan Trpin 

Ugotovitve društva Novo mesto so na mestu, kajti ta most je bil zaradi nihanja pri obtežbah sporen že ob prevzemu, preden so ga predali uporabi, ampak takrat je bil promet s kamioni bistveno manjši in z manj obremenitvami. Resen strokovni pristop k sanaciji mostne plošče in konstrukcije je nujen in pa seveda izvedba sanacije prav tako, ne z slabim strokovnim vodstvom in neupoštevanjem pravil stroke ampak z vso resnostjo in odgovornostjo posameznikov. Prav bi bilo , da se objavijo rezultati analiz in ponovni statični preračun ?. Kaj pa če se izkaže, da bo potrebno zmanjšati obremenitev vozišča, glede na obstoječo kvaliteto konstrukcije. Začnimo razmišljati v tej smeri, Ko bo prepozno, se bodo nekateri poskrili, preostalim pa bo tekla slina iz ust, ko bodo gledali poškodovano mostno konstrukcijo oz. še hujšo zgodbo, ki se lahko dogodi. Pa bog ne daj !

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava