DL: Med postajama mesto na novo

20.7.2019 | 10:00

Najnovejše preurejanje v Sevnici sega tudi k železniški postaji, katere stavba je na fotografiji. (Foto: M. L.)

Najnovejše preurejanje v Sevnici sega tudi k železniški postaji, katere stavba je na fotografiji. (Foto: M. L.)

Začetek urejanja širšega območja med avtobusno in železniško postajo – Štiri polnilna mesta za električna vozila – Dobra polovica stroškov na plečih občine, potem ko je bila ta uspešna na državnem razpisu – Prošnja za strpnost

Ko gre za odločanje, ali avtobus ali vlak, se številni posamezniki odločijo za pešačenje. Ker promet, cestni, ki vključuje tudi avtobuse, in železniški, pomeni steber gospodarstva in družbe, so mu namenjene velike nacionalne in lokalne naložbe.

Ena takih naložb je urejanje obsežne površine med avtobusno in železniško postajo v Sevnici, ki so ga napovedali za te dni. Parkirišče pri železniški postaji in Kvedrova cesta v Sevnici na odseku med zdajšnjo avtobusno in železniško postajo sta prometno in tehnično neurejena, kar so vse bolj spoznavali tudi na občini. Zato je ta pridobila zemljišča in projektno in investicijsko dokumentacijo. V Sevnici so pred dvema letoma sprejeli Celostno prometno strategijo občine Sevnica in s tem dokumentom v roki se zdaj lotevajo omenjene posodobitve.

Uredili bodo parkirišča pri železniški postaji, kar vključuje tudi hortikulturno ureditev po prejetih kulturno-varstvenih pogojih. V tem delu mesta bodo po preureditvi na voljo štiri polnilna mesta za električna vozila. »Po določilih razpisa, ki spodbuja trajnostno mobilnost, torej uporabo javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja, bo parkirišče pridobilo status P+R (´parkiraj in se odpelji´). Tam bomo zato spremenili pravila parkiranja. Parkiranje bo tam tako dovoljeno uporabnikom javnega potniškega prometa,« pojasnjujejo na občini.

Na manjšem parkirišču med skladišči tovornega prometa in zelenico bodo zgradili novo avtobusno postajališče, ker so načrtovalci presodili, da s tem ustvarjajo boljše možnosti za prestopanja z vlaka na avtobus in obratno in da s tem tudi bolje povezujejo prostor. V celoti bodo obnovili pločnik med zdajšnjo avtobusno in železniško postajo, tam uredili javno razsvetljavo in preuredili zdajšnjo avtobusno postajo v parkirišča za osebne avtomobile. Seveda naložba vključuje tudi preureditev komunalnih razvodov.

Naložbo je občina uspešno prijavila na javni razpis ministrstva za infrastrukturo za vlaganja v trajnostne mobilnosti in tako pridobila 225.000 evrov. Ker pogodbena vrednost naložbe znaša dobrih 475.000 evrov, bo dobro polovico denarja iz proračuna zagotovila občina. Med gradnjo, v kateri je vodilni izvajalec Kostak Krško, bodo zaradi precejšnjih posegov v tem delu mesta spremenili prometni režim, zato zaradi nastalih prometnih ovir uporabnike prosijo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje spremenjenih prometnih ureditev. Preurejanje bodo predvidoma končali še letos.

Članek je bil objavljen v 17. številki Dolenjskega lista 25. aprila 2019

M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava